Grup de recerca SGR Innovació, Governança i Polítiques Públiques (i-GOP)

Fins ara, l’IGOP s’organitzava al voltant de dos grups de recerca consolidats (SGR): URGOCIS (Governança Urbana, Comuns, Internet i Innovació Social) i AGAPP (Gestió i Avaluació d’Anàlisi de Polítiques Públiques).

L’any 2022 vam decidir integrar aquests dos grups en un de nou denominat i-GOP (Innovació, Governança i Polítiques Públiques) per reflectir la fusió del que abans solien ser agendes de recerca separades. Al llarg dels anys, la nostra recerca s’ha desenvolupat d’una manera considerablement més integradora a causa de la creixent cooperació i sinergies entre equips de recerca i líders.

Els àmbits i problemàtiques d’interès estan relacionats amb la innovació de les polítiques públiques i la governança de sistemes socials i polítics complexos en perspectiva comparada, i des de diferents nivells de govern. Aquest grup aspira a generar i compartir coneixement sobre els grans reptes de les democràcia contemporànies. i-GOP lidera i participa en un elevat número de projectes d’investigació d’àmbit europeu i nacional. Manté també una estreta relació amb la investigació aplicada vinculada a les administracions públiques i entitats socials.

Principals línies de recerca

1. Desigualtats socioespacials i polítiques urbanes

Analitzem l’impacte de les crisis recents en les desigualtats socioespacials de les ciutats, amb un focus en les condicions de l’habitatge. L’agenda de recerca proposada pretén actualitzar i aprofundir l’anàlisi de la segregació urbana i la desigualtat socioespacial en contextos metropolitans, examinant les desigualtats en els recursos i les seves implicacions per a la governança metropolitana. També analitzem el paper de les polítiques d’habitatge en la configuració de les experiències de ciutadania i la governança urbana. La investigació pretén explorar nous models de rehabilitació urbana i acció comunitària per impulsar la transformació social en zones vulnerables.

2. Desigualtats socials i reforma de l’Estat del benestar

Aquesta línia de recerca té una trajectòria ben fonamentada a l’IGOP. Hem desenvolupat un programa de recerca sobre desigualtats socials i reforma del benestar, centrat en mesurar la pobresa i l’exclusió social, avaluar les polítiques per pal·liar aquests problemes i entendre les polítiques que hi ha darrere de la política social. El programa inclou dos projectes europeus en curs, EUROSHIP i rEUsilience, així com treballs sobre innovació social i polítiques de reforma en àmbits com l’habitatge, la renda mínima, la política familiar, la igualtat de gènere i la política del mercat laboral. La investigació pretén desenvolupar nous indicadors socials i explorar nous enfocaments per atendre les necessitats de la societat.

3. L’acció col·lectiva urbana, el dret a la ciutat i la política de proximitat

Aquesta àrea de recerca de l’IGOP se centra en l’acció col·lectiva urbana, el dret a la ciutat i les polítiques de proximitat. Té tres objectius: estudiar els moviments socials reivindicatius del dret a la ciutat, analitzar noves formes d’acció col·lectiva cooperativa i examinar les interseccions entre l’acció col·lectiva territorial i les polítiques públiques. La investigació està fortament centrada en el gènere i té com a objectiu comprendre els impactes dels moviments socials, la coproducció de polítiques i la creació de béns comuns urbans.

4. Administració Pública i Ciutadania

Aquesta línia d’investigació se centra en la relació entre les motivacions del servei públic, el rendiment i la satisfacció, així com l’impacte de les càrregues i obstacles administratius sobre els ciutadans i els funcionaris públics. Realitzem , entre d’altres, recerques sobre la motivació del servei públic i la satisfacció ciutadana, l’anàlisi de la gestió pública i la reforma de l’administració, la dinàmica de govern multinivell i el disseny, reforma i gestió de polítiques de benestar amb un enfocament en salut, educació i serveis socials.

Projectes

Recerca competitiva (actius 2024)

Projecte European Competence Framework for Climate Change

Whocounts project

Property and democratic citizenship

Radical Municipalism project

rEUsilince project
New municipalism
Whocounts project

Recerca competitiva (2021-23)

Projecte Euroship

Yes We Rent

Proyecto Framet

Recerca aplicada

DEST-pladebarris-235x160
Avaluació Sistema Intervenció Socioeducativa

Nous lideratges

IAP a les escoles

Impuls de Barri RAP

Assessorament Bones pràctiques Socials

Projecte Comunalitats Urbanes

Equip

Professorat

Xavier Ballart IGOP

Xavier Ballart
Catedràtic

Ricard Gomà IGOP

Ricard Gomà
Titular

Ismael Blanco IGOP

Ismael Blanco
Catedràtic

Sheila Gonzalez UB

Sheila González
(UB)

Raquel Gallego IGOP

Raquel Gallego
Catedràtica

Postodcs

Iolanda Biachi Marie Curie

Iolanda Bianchi
Marie Curie (Antwerp)

Lara Maestripieri IGOP

Lara Maestripieri
Ramon y Cajal

Adrian Bua IGOP

Adrian Bua
Marie Curie

 

Merce Cortina IGOP

Mercè Cortina
Maria Zambrano

Lara Navarro IERMB

Lara Navarro
IERMB

Daniel Edmiston

Daniel Edmiston
Projecte Whocounts

 

Carlos Delclós IGOP

Carlos Delclós
Projecte PaDC

Marina Pera IGOP

Marina Pera
Margarita Salas

Zyab Ibañez IGOP

Zyab Ibañez
Projecte Euroship

Bertie Russell IGOP

Bertie Russell
Marie Curie

TSR

Charlotte Fernandez IGOP

Charlotte Fernández
Coordinadora Recerca

Núria Reguero IGOP

Núria Reguero
TSR

Doctorands/es

Carla Cordoncillo IGOP

Carla Cordoncillo
Doctorat Industrial

Francisco Ferraioli

Francisco Ferraioli
FI

Yunailis Salazar IGOP

Yunailis Salazar
Doctorat Industrial

Roser Girós IGOP

Roser Girós
Doctorat Industrial

Sergi López

Sergi López
Ciemat

Adriana Offredi IGOP

Adriana Offredi
FI-SDUR

 

Col·laboradors/es
 • Dr. Joan Miró Artigas (Università degli Studi di Milano – State University of Milan)
 • Dr. Lorenzo Vidal Folch (Uppsala University – Sweden)
 • Professor Jonathan Davies (DeMontfort University)
 • Professor Mara Ferreri (Northumbria University)
 • Emèrita professor Vivien Lowndes (University of Birmingham)
 • Professor Anton Hemerijck (London School of Economics and Political Science)
 • Professor Costanzo Ranci (Politecnico di Milano)
 • Dr. Mayo Fuster (UOC)
 • Professor Emmanuele Pavolini (Università di Macerata)
 • Dr. Marc Balaguer (Ivàlua, Generalitat de Catalunya)
 • Professor Oriol Nel·lo (Departament de geografia, UAB)
 • Dra. Natàlia Rosetti (Ajuntament de Barcelona)
 • Professora Júlia Miralles (Ajuntament de Barcelona)
 • Dra. Joana Díaz (Universitat Oberta de Catalunya)

 

Institucions

 • CLACSO (Equador)
 • IERMB (Cerdanyola del Vallès, Barcelona)
 • ICTA (Cerdanyola del Vallès)
 • Observatorio del conurbano bonaerense (Argentina)
 • UFRGS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)
 • Universidad Católica de Oriente (Colombia)