Facturació

Si ens has de facturar quelcom, les nostres dades són:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
NIF: Q0818002H
Àrea d’Economia i Finances
Edifici A (Rectorat)
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Per a qualsevol consulta prèvia podeu contactar amb igop@uab.cat (podeu adreçar-vos a Dolors)

Estat de la Factura

Podeu consultar l’estat de les vostres factures a:

https://seuelectronica.uab.cat/es/proveedores-facturas

La UAB preveu que el pagament de les factures es farà efectiu, per transferència bancària, en un termini aproximat de 10 dies laborables des de la data de l’ordre de pagament.

Alta proveïdors

Per poder treballar per nosaltres cal estar donat d’alta al registre de proveïdors de la UAB. Per fer-ho cal omplir i fer-nos arribar la següent fitxa:

Alta proveïdors:

Factura electrònica

En compliment dels requeriments de la normativa vigent d’impuls de la factura electrònica (Llei 25/2013 de 27 de setembre) les societats anònimes i les societats limitades estan obligades a fer totes les factures en format electrònic.

Les persones físiques no hi estan encara obligades però també poden presentar les seves factures en aquest format.

IMPORTANT: els proveïdors de la UAB que emetin factura electrònica han d’adjuntar també el número de comanda. Sense ell, la factura és rebutjada pel sistema de forma automàtica.