Perfil Candidat Predoc

Perfil 1 investigadors/es en estada: A partir de segon any de doctorat

Cal estar matriculat com alumne/a de doctorat d’un programa de doctorat i cursar almenys el segon curs.

Temps d'estada

 • Mínim 3 mesos i màxim 12 mesos

Drets i deures del/la visitant

Drets

 • Rebrà 1 mínim i màxim d’1 hora de tutorització al mes.
 • Se li facilitarà un número d’identificació per tenir accés a les biblioteques de la UAB
 • Tindrà accés a les instal·lacions de la UAB i de l’IGOP
 • No es podrà garantir un lloc fixe però si fer ús del despatxos compartits
 • Podrà assistir als seminaris oberts de l’IGOP, del doctorat així com de la resta de grups de recerca

 

Deures

 • Haurà de realitzar una presentació dels resultats de la seva estada en un seminari o bé implicar-se en algun projecte actiu donant suport en algunes tasques i/o en l’organització d’esdeveniments.
 • El o la visitant podrà participar en seminaris i espais de trobada per intercanviar visions i resultats sobre problemàtiques concretes.
 • Per tota aquella publicació produïda durant l’estada a l’IGOP caldrà fer constar dita estada a l’IGOP de la UAB, incloent el període i tutor/a.
 • Haurà de fer un ús responsable de la impressora.

Costos

 • Les estades pre-doctorals no tenen cost.

Terminis per presentar candidatures

 • En qualsevol moment de l’any.

Criteris de selecció

 • Encaix de la proposta de pla de treball i motiu d’estada amb les línies de recerca i projectes actius de l’IGOP.
 • Disponibilitat d’un/a investigador/a de l’IGOP per exercir de tutor durant l’estada.
 • Acceptació subjecte a nombre d’estades en curs i acceptades pel període sol·licitat.

Procediment

 • Omplir la fitxa d’acollida disponible a la web IGOP (CAT,CAST,ENG) i enviar-ho a nuria.reguero@uab.cat . Totes les sol·licituds passen per un procés de selecció per part de la Comissió de Coordinació de l’IGOP.
Perfil Candidat Predoc

Perfil 2 investigadors/es en estada: Post-doctorals

Temps d'estada

 • Mínim 3 mesos i màxim 12 mesos

Drets i deures del/la visitant

Drets

 • Se li facilitarà un número d’identificació per tenir accés a les biblioteques de la UAB
 • Tindrà accés a les instal·lacions de la UAB i de l’IGOP
 • No es podrà garantir un lloc fixe però si fer ús del despatxos compartits
 • Podrà assistir als seminaris oberts de l’IGOP, del doctorat així com de la resta de grups de recerca

 

Deures

 • Haurà de realitzar una presentació dels resultats de la seva estada en un seminari o bé implicar-se en algun projecte actiu donant suport en algunes tasques i/o en l’organització d’esdeveniments.
 • El o la visitant podrà participar en seminaris i espais de trobada per intercanviar visions i resultats sobre problemàtiques concretes.
 • Per tota aquella publicació produïda durant l’estada a l’IGOP caldrà fer constar dita estada a l’IGOP de la UAB, incloent el període i tutor/a.
 • Haurà de fer un ús responsable de la impressora.

Costos

 • Les estades pre-doctorals no tenen cost.

Terminis per presentar candidatures

 • En qualsevol moment de l’any.

Criteris de selecció

 • Encaix de la proposta de pla de treball i motiu d’estada amb les línies de recerca i projectes actius de l’IGOP.
 • Disponibilitat d’un/a investigador/a de l’IGOP per exercir de tutor durant l’estada.
 • Acceptació subjecte a nombre d’estades en curs i acceptades pel període sol·licitat.

Procediment

 • Omplir la fitxa d’acollida disponible a la web IGOP (CAT, CAST, ENG) i enviar-ho a nuria.reguero@uab.cat . Totes les sol·licituds passen per un procés de selecció per part de la Comissió de Coordinació de l’IGOP.