Origen i objectius

L’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) és un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on té la seva seu. Neix a partir del grup de recerca Equip d’Anàlisi Política, reconegut com a tal des de 1990. Aconsegueix acreditar-se com a centre especial de recerca l’any 2002 i quatre anys després obté el reconeixement oficial com a institut de recerca propi de la UAB.

L’IGOP neix amb la voluntat d’impulsar la recerca i la formació i la transferència social en l’àmbit del govern i les polítiques públiques; fent-ho des d’una mirada interdisciplinària i, sobretot, amb capacitat per combinar l’excel·lència acadèmica amb la incidència en la realitat social.

Aquests dos objectius es veuen plenament reflectits en les seves activitats: Recerca i Formació.

Recerca

Desenvolupem projectes tant de recerca competitiva (convocatòries impulsades essencialment per la Comissió Europea, el Govern d’Espanya -projectes I+D o d’altres- o bé el Govern de la Generalitat de Catalunya) com de recerca aplicada, a través de convenis o encàrrecs puntuals amb institucions i entitats diverses.

Disposem d’una àmplia agenda de recerca, com es mostra en aquesta memòria, majoritàriament centrada en l’estudi de les activitats dels poders públics i de les seves relacions amb els actors socials. Actualment els nostres àmbits de recerca s’agrupen a partir de 3 grans eixos:

  • Governança i innovació democràtica
  • Anàlisis i gestió de polítiques públiques
  • Noves tecnologies, xarxes socials i bens comuns

 

Actualment els nostres àmbits de recerca s’agrupen a partir de 2 grans Grups de Recerca vigents i reconeguts per la Generalitat de Catalunya:

  • URGOCIS (Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation) (http://www.urgocis.net/)

 

AGAPP (Anàlisi, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques)

Més enllà de l’anàlisi genèric de les polítiques públiques, hem centrat l’atenció de les nostres investigacions en els següents aspectes:

–  Nova gestió pública i administració deliberativa

–  Innovació i polítiques públiques

–  Enfortiment de la democràcia i regeneració de les institucions públiques

–  Construcció d’una societat cohesionada

 

URGOCIS (Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation)

En un context que hem definit com un autèntic canvi d’època, hem concentrat l’agenda de recerca tant en el propi estudi d’aquest canvi com en les respostes que les institucions i, sobretot, la pròpia societat estan articulant per tal d’adaptar-se a la nova situació. En concret, les línies prioritàries d’investigació actualment són:

– Polítiques de regeneració urbana: barris en crisis i segregació territorial

–  Internet i el seu impacte en l’emergència d’una nova política

–  Els bens comuns i la capacitat d’innovació social

 

Formació

Estudis de Doctorat (ED)

A partir del curs 2014-2015 l’ED en Polítiques Públiques i Transformació Social s’uneix als ED en Ciència Política i en Relacions Internacionals per donar lloc a un ED en Politics, Policies and International Relations. Dins del mateix es mantenen dues línies específiques de recerca que entronquen directament amb l’IGOP i el seu doctorat: 1 / Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques i 2 / Polítiques socials i urbanes.

Per obtenir més informació i sol·licitar l’admissió cal contactar directament a través de la coordinació del doctorat a Politics, Policies and International Relations (web http://ppir.uab.cat)

 

Màsters i postgraus

També oferim diversos màsters, estudis de postgraus i altres ofertes docents no reglades. El doctorat està específicament orientat a l’excel·lència acadèmica, mentre que els altres programes, sense renunciar a la qualitat, s’adrecen més directament al món professional, amb la voluntat de facilitar una forta relació entre el món universitari i el seu entorn socioeconòmic.

 

Agenda de recerca

Per assolir els objectius d’impulsar la recerca i la formació i la transferència social, l’IGOP ha anat construint una extensa agenda de recerca, convertint-se en un centre de referència en l’àmbit de les ciències socials.

Hem generat recerca sobre múltiples polítiques públiques (educació, cohesió social, aigua, medi ambient, gènere, consum o salut) i hem debatut sobre conceptes també molt diversos (capacitat d’innovació, governança, participació ciutadana, nova gestió pública, transversalitat o noves tecnologies).

Xarxa de relacions

Per assolir els objectius d’impulsar la recerca, la formació i la transferència social, l’IGOP forma part de diverses xarxes:


Logotipo_GEGOP_web
Grupo de Trabalho Clacso: Espaços Deliberativos e Governança Pública (GEGOP)


CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Una institució de prestigi de la qual l’IGOP és el tercer membre d’Europa, el segon a Espanya i el primer a Catalunya.


CORE Smart Cities
Xarxa CORE Ciutats intel·ligents i sostenibles
Xarxa integrada per especialistes científics en àrees relacionades amb la gestió dels entorns urbans de forma sostenible.


GIGAPP

Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP)


Logo BCNGOV
Barcelona GOV
Xarxa de centres de recerca i formació avançada en govern i polítiques públiques a Barcelona.

 

Direcció
i gestió

Director:

Ismael Blanco Director IGOP
Ismael Blanco (ismael.blanco@uab.cat)

Coordinador de doctorat:

Margarita León
Margarita León (margarita.leon@uab.cat)

Coordinació Escola del IGOP:

Ernesto Morales
Ernesto Morales (ernesto.morales@uab.cat)

Secretari:

Ismael Blanco
Ismael Blanco (ismael.blanco@uab.cat)

Coordinació de Recerca:

Charlotte Fernandez
Charlotte Fernández Plé (charlotte.fernandez@uab.cat)

Imatge gràfica i comunicació:

Jaume Badosa
Jaume Badosa (jaume.badosa@uab.cat)

Coordinació
projectes

Innovació social i Polítiques d’inclusió:

Margarita León
Marga León (margarita.leon@uab.cat)

Polítiques Urbanes i Innovació Social:

Ismael Blanco
Ismael Blanco (ismael.blanco@uab.cat)

Gestió Pública:

Xavier Ballart
Xavier Ballart (xavier.ballart@uab.cat)

Raquel Gallego
Raquel Gallego (raquel.gallego@uab.cat)

Polítiques de benestar i Govern multinivell. Salut, educació, serveis socials:

Raquel Gallego
Raquel Gallego (raquel.gallego@uab.cat)

Gestió econòmica i administració

Gestor:

Ana Medina IGOP
Ana Medina (ana.medina@uab.cat)

Equip:

Dolores Martínez
(UAB) Dolores Martínez (dolors.martinez-quintanilla@uab.cat)

Olga Garcia
(UAB/Urrutia) Olga Garcia (Olga.Garcia@uab.cat)

Pedro Manuel Garcia
(UAB) Pedro M. Garcia (PedroManuel.Garcia@uab.cat)

Escola IGOP, Formació i Suport a la recerca

Núria Reguero
Núria Reguero (igop.bcn@uab.cat)

Laura Capdevila
Laura Capdevila
(Coord Master PSiAC),
laura.capdevila.jerico@uab.cat