La preparació i redacció de casos per a la docència d’administració pública i polítiques públiques va començar l’any 1992 juntament amb les primeres edicions del Máster en Gestió Pública. La nostra idea des de llavors ha estat la de facilitar l’aprenentatge interactiu sobre la base de la discussió de problemes reals a l’aula. Ara volem rellançar aquesta iniciativa recuperant alguns casos “clàssics” (que han funcionat molt bé a l’aula)  i publicant nous casos tant en l’àmbit de la gestió pública i del tercer sector com en el de l’anàlisi de les polítiques.

Finalitat
El cas té per finalitat mostrar una situació típica amb la que es trobarà l’alumne quan treballi en el sector públic o el seu entorn. Presenta informació sobre els antecedents i sobre la situació actual en que es troba el problema, sobre els actors principals i les possibles alternatives de solució en el moment de redactar el cas. En la preparació dels casos, els seus redactors procuren que la informació sigui el més real possible sobre la base de la consulta de documentació i d’entrevistes. Alguns casos compten a més amb una nota per professors que expliquen com organitzar la sessió de discussió del cas amb els alumnes i com solen aquests contestar a les preguntes que planteja el cas.
No només casos
A banda dels casos entesos com a relat, en aquesta col·lecció també s’inclouen algunes simulacions, exercicis de negociació i exercicis d’anàlisi de polítiques. Aquests últims es caracteritzen per incloure dades que permetin l’anàlisi quantitatiu del problema, normalment amb un full de càlcul. Tots els casos admeten diverses lectures i es poden utilitzar per il·lustrar diferents aspectes en relació amb una política o amb la gestió de una organització (per exemple es pot analitzar quina és la opció més eficient i al mateix temps les seves conseqüències polítiques; es pot il·lustrar un tema de recursos humans però que alhora implica un canvi estratègic en la organització; o un tema de política sanitària que a la vegada suposa un canvi en el finançament).
Us animem a fer servir els nostres casos tot respectant la seva integritat i el reconeixement als seus autors d’acord amb les normes Creative Commons.

Casos seleccionats

Clàssics

Estudi de cas Taxis BCN

Taxis en Barcelona y la uberización del sector
Cas Taxis Barcelona   |   TEACHER GUIDE


 

Estudi de Cas planificació Mozaran

Planificación familiar en Mozarán e Izaltenango
Cas Planificació a Mozarán   |   TEACHER GUIDE


 

Cas Institut Santa Cruz

El Instituto mental de la Santa Cruz
Institut Santa Cruz cas


 

Cas classic Pirelli Mar

El caso de Pirelli Mar
Pirelli Mar cas |  TEACHER GUIDE


 

Propera aparició:

Policy analysis

Las respuestas a la segregación escolar
Segregación escolar |  TEACHER GUIDE


Cas Dinero Público

La batalla por el dinero público
Batalla dinero público |  TEACHER GUIDE


Cas Escuelas UK

Calidad de las escuelas en el Reino Unido
Calidad escuelas UK |  TEACHER GUIDE


En preparació

¿Inseguridad en Barcelona? Dónde poner más policías

El conflicto territorial

PCUBE

Social Exclusion, Social Inclusion and Social Innovation. An overview of their conceptualization and relations
Literature review of some of the key concepts used in the P-CUBE project


 

The externalisation of asylum and the reception of people seeking international protection
The externalisation case |  TEACHER GUIDE


 

PCUBE Case 03 Riders

Labour rights regulation and the digital platform-based economy: the case of riders
The case of Riders |  TEACHER GUIDE


 

Cas PCUBE Artificial intelligence

Artificial intelligence and automated decision-making in welfare policies
Artificial intelligence CaseTEACHER GUIDE


 

School meals for vulnerable children: service provision in times of crisis
School Meals Case | TEACHER GUIDE