Postgrau en Dinamització Local Agroecològica

Dirigit a professionals, activistes i estudiants interessats/des en formar-se per promoure la Transició Agroecològica dels nostres territoris.

Presentació

La Dinamització Local Agroecològica (DLAe) pretén posar en marxa nous processos de generació de sostenibilitat en el medi rural i periurbà. Es tracta d’un paradigma alternatiu de desenvolupament basat en l’Agroecologia com a triple proposta en tant que disciplina científica, conjunt de pràctiques de maneig agrari i moviment social transformador.

Davant els desequilibris que genera el sistema agroalimentari industrial i el creixent protagonisme que estant adquirint les qüestions agroalimentàries, l’Agroecologia planteja noves iniciatives de transició social i ecològica que transcendeixen el sector agroalimentari. Des de la perspectiva de l’equitat social i la justícia ambiental, aquestes propostes pretenen incidir en la cohesió territorial i social de les àrees rurals, urbanes i periurbanes, així com en les relacions entre elles. Per fer-ho, la DLAe procura reforçar la capacitat que tenen les comunitats locals per decidir com i amb quina finalitat s’han de gestionar béns comuns tan bàsics com l’alimentació, la terra, l’aigua o les llavors.

 

Objectius

  • Dotar l’alumnat d’una base teòrica i pràctica sobre l’Agroecologia i les seves aplicacions en territoris rurals, periurbans i urbans.
  • Generar coneixement crític sobre les polítiques públiques, els sectors emergents i les formes d’afrontar els reptes de futur del sistema agroalimentari i els territoris rurals i periurbans.
  • Generar capacitats per a la planificació, la posada en marxa i la gestió de projectes de Dinamització Local Agroecològica.
  • Preparar a l’alumnat per a la investigació orientada a l’acció, des d’una mirada integral sobre el medi rural i periurbà.

 

Format semipresencial

El curs té un format semipresencial, que cobrirà 30 crèdits ECTS:

  • Part presencial (8 ECTS): 3 trobades de cap de setmana amb debats, visites a projectes i pràctiques de treball de camp.
  • Part virtual (17 ECTS): continguts teòrics i metodològics, en base a lectures i fòrums de debat on-line. Els continguts teòrics es bolcaran al seu torn en tasques relacionades amb els treballs pràctics del Treball de Final de Postgrau de cada alumne/a.
  • Treball de Final de Postgrau (5 ECTS): vinculat a projectes agroecològics reals, mitjançant convenis amb institucions públiques o privades. Es realitzaran des de l’inici del curs, amb tutories periòdiques on-line i espais de treball en els caps de setmana presencials.

 

Postgrau DLAe BÀSICS

 

Coordinació:

Laura Calvet-Mir (IERMB), Marina Di Masso (UVic-UCC), Ariadna Pomar (Arran de Terra) i Guillem Tendero (Arran de Terra)

Direcció:

Josep Espluga (IGOP-UAB / ARAG) i Victòria Reyes (ICTA-UAB).

Dates: Gener – Juny

Inscripcions: http://dlae.cat/alumnat/inscripcions/

Programa: http://dlae.cat/postgrau/programa

Contacte:
coordinacio.postgrau.dlae@uab.cat

Web: http://dlae.cat/