La UAB va introduir-se en el món dels MOOCs (Massive Online Open Courses) per coherència amb el seu pla director, on s’estableix la clara voluntat de transferència de coneixements científics, tecnològics, culturals i formatius mitjançant una docència de qualitat i amb una clara vocació internacional.

En aquest marc, la UAB considera que els MOOC són una via per assolir aquests objectius, i en conseqüència, un cop analitzades les diferents alternatives, va optar per entrar a la plataforma Coursera, plataforma en la qual està present des de Març de 2013. En el poc més de tres anys de recorregut, l’Autònoma s’ha convertit en una referència dins el món MOOC estatal i europeu. Cal destacar que és la única universitat pública de l’Estat que està dins aquesta plataforma, on es troben referents mundials com Stanford, Princeton, Caltech o Yale per posar alguns exemples.

L’IGOP en forma part amb dos cursos vinculats als camps temàtics i l’experiència acumulada al llarg dels més de 10 anys de trajectòria.

Curso democracia localDemocracia y decisiones públicas. Introducción al análisis de políticas públicas

Què són les polítiques públiques? Són la plasmació més concreta de la política. El que els Governs fan, i deixen de fer, per fer front als problemes col·lectius. Aquest curs tracta sobre com es decideix quins problemes abordar i quines solucions adoptar. Un procés primordialment polític i social que sol escapar a l’anàlisi purament racional.

Puntuat amb un 4.8/5 per 1.286 usuaris

Temps estimat per a completar el curs: 31h

Primera edició:
19 octubre 2015

Curso Coursera Ciudades en CrisisCiudades en crisis y nuevas políticas urbanas

Les ciutats s’han convertit en un focus d’interès preferent per a l’anàlisi de polítiques públiques. Amb una concentració de persones cada vegada més gran vivint en contextos urbans, les ciutats són avui l’escenari d’un apassionant canvi d’època que afecta l’esfera social, política, econòmica i tecnològica ¿A què ens referim quan parlem de polítiques urbanes i què les distingeix d’altres àmbits de les polítiques públiques? Quins són els principals factors de vulnerabilitat urbana i quines respostes s’estan articulant en forma de polítiques urbanes? Com sorgeix la innovació a la ciutat, tant des de la base com des de les administracions públiques? I, finalment, ¿quins efectes ha tingut la irrupció de l’era digital a la ciutat?

Puntuat amb un 4.7/5 per 219 usuaris

Temps estimat per a completar el curs: 12h

Primera edició:
19 febrer 2018

Acció Comunitaria CourseraAcció comunitària. Enfocaments per a la transformació social

El curs “Acció Comunitària. Enfocaments per a la transformació social” ofereix un panorama global i un conjunt d’eines per analitzar polítiques i actuar de manera crítica en la dinamització comunitària. Posem el focus en les desigualtats socials, l’ètica, els principis a les polítiques públiques socials, així com tècniques de dinamització i participació. Si t’interessa el Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària, aquest MOOC et proporcionarà eines a mode introductori.

Temps estimat per a completar el curs: 23h

Primera edició:
26 setembre 2022

Mooc Feminismes i políticaFeminisme, gènere i política

Estem a prop d’aconseguir la igualtat entre homes i dones al món? És encara necessari el feminisme? Què és el patriarcat? Què és el gènere? Per què el gènere és un eix de conflicte diferent d’altres com la classe social, l’ètnia o l’edat? Com s’expressen i es gestionen els conflictes en un sistema polític democràtic? Quina relació hi ha entre el gènere i altres qüestions com ara la redistribució de la riquesa, la guerra, o el canvi climàtic? El curs aborda aquestes i altres qüestions en la relació complexa entre gènere, feminisme i política.

Temps estimat per a completar el curs: 27h

Primera edició:
15 desembre 2023