Grups de recerca / SGRs

SGR i-GOP

i-GOP. Grup d’Estudis en Innovació, Governança i Polítiques Públiques [ i-GOP ]

Coordinació: Margarita León
https://igop.uab.cat/sgr-i-gop/

Agrupats entorn l’Institut de Govern i Polítiques Públiques – IGOP – aquest grup està fermament compromès amb l’avenç científic, la formació superior i la transferència del coneixement. Els àmbits i problemàtiques d’interès estan relacionats amb la innovació de les polítiques públiques i la governança de sistemes socials i polítics complexos en perspectiva comparada, i des de diferents nivells de govern. Aquest grup aspira a generar i compartir coneixement sobre els grans reptes de les democràcia contemporànies. i-GOP lidera i participa en un elevat número de projectes d’investigació d’àmbit europeu i nacional. Manté també una estreta relació amb la investigació aplicada vinculada a les administracions públiques i entitats socials.

Democracy, Elections and Citizenship [ DEC ]

Coordinació: Guillem Rico
https://grdec.uab.cat/

El grup Democràcia, Eleccions i Ciutadania (DEC) és un grup de recerca consolidat coordinat per Eva Anduiza des del 2008 fins al 2022 (el coordinador actual és Guillem Rico). El grup porta a terme investigació avançada, principalment quantitativa, sobre el comportament polític dels ciutadans i les seves actituds cap a diferents objectes polítics, incloent-hi institucions, actors, temes i polítiques.

Globalisation, Education and Social Policies [ GEPS ]

Coordinació: Xavier Bonal
https://geps-uab.cat/

Els membres del GEPS aspiren a desenvolupar una investigació crítica sobre les polítiques i pràctiques educatives i, en particular, a avaluar-ne l’impacte en les desigualtats i els sistemes educatius des d’una perspectiva de justícia social. Aquest enfocament s’aplica en un conjunt d’àmbits interconnectats, com la governança mundial de l’educació, la relació entre política educativa i el desenvolupament internacional, l’anàlisi de les trajectòries educatives dels joves, les relacions entre escolarització i desigualtats socials, i la promulgació i els efectes de la política educativa tant a Europa com als països de renda baixa i mitjana.

Transnational Relations, Democratisation and Migration
[ TransDeM ]

​Coordinació: Eva Østergaard-Nielsen
https://webs.uab.cat/transdem/

TransDeM es basa en sinergies i col·laboracions recents, actuals i futures entre un grup interdisciplinari i molt internacional d’investigadors. Els nostres objectius generals de recerca conjunta se centren en com els processos locals i nacionals de democratització i desenvolupament se situen en dinàmiques de relacions transnacionals relacionades amb la migració, la difusió i la globalització/europeització, així com les seves tendències contràries, com ara el retrocés democràtic i l’euroescepticisme.

Analysis, management and evaluation of public policies
[ AGAPP ]

​Coordinació: Margarita León
https://www.agapp.cat/

Predecessor de l’actual i-GOP, el grup AGAPP realitza investigacions destinades a aprofundir en la comprensió del funcionament de l’administració pública. La nostra agenda de recerca pretén identificar els problemes clau amb què lluiten les administracions públiques per assolir els seus objectius, i avaluar i dissenyar formes d’intervenció per assegurar un impacte positiu en la millora del rendiment del sector públic i del sistema polític democràtic més ampli.

Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation
[ URGOCIS ]

​Coordinació: Ismael Blanco
https://urgocis.net

Predecessor de l’actual i-GOP,  és un grup de Recerca Consolidat, reconegut per la Generalitat de Catalunya (2017-SGR-1712), que desenvolupa la seva activitat al voltant de dos àmbits altament significatius en l’actual context de canvi: Les polítiques urbanes i Internet. Els seus objectes d’estudi són la Innovació Social i els Commons.

L’Institut de Govern i Polítiques Públiques organitza les seves activitats de recerca al voltant de dos tipus de projectes: Projectes de Recerca Bàsica i Projectes de Recerca Aplicada.