Projectes

Projectes competitius actius al 2022-23

Property and democratic citizenship

Projecte Euroship

Yes We Rent

Projecte Fairleave Dani Marinova

rEUsilince project

Projectes Recerca aplicada 2022-23

DEST-pladebarris-235x160

Nous lideratges

Historial de projectes destacats

Investing in Children Project

Primera infància

Migrademo Project

DEST-projecte-VINE

Projecte Barris i Innovació

Capflo project

Projecte Procomú AMB

Projecte BMincome

 

DEST-Commoninghousing-235x160

DEST-Proto_Local-235x160

Projecte Polchan

DEST salut comunitaria

DEST-Promise web-235x160

DEST-repolurbs_235x160

Mates Project

Bones pràctiques

SOCRISIS

Destacat-Barris-i-Crisi-IGOP

DEST-territori besos_235x160

Projecte Participació Estudiantil IGOP

DEST-cures i llar_235x160

Mobile Identities Project

DEST-jornades AC_235x160

Projecte Recercaixa IGOP

Projecte CopHab