B-MINCOMEBMINCOME és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat a 10 barris de l’Eix Besòs de la ciutat de Barcelona, que s’acull dins el programa Urban Innovative Actions (UIA) de la UE. Té per objectiu testejar l’eficiència i l’eficàcia de la combinació d’una renda mínima (Suport Municipal d’Inclusió) amb quatre polítiques actives sociolaborals.

L’IGOP participa encarregant-se de dues tasques. Per una banda, l’IGOP acompanya la política activa nº 4 (Participació Comunitària) i realitza el seguiment i l’avaluació de l’impacte d’aquesta política en les dinàmiques de participació comunitària en els barris. D’altra, l’IGOP realitza l’anàlisi dels impactes en la governança del projecte i el seu impacte en les polítiques públiques.

Descarrega’t la Fitxa del projecte

Jornada de Treball presentació resultats preliminars.

Vols més informació sobre B-MINCOME:
Web Ajuntament de Barcelona
Web UIA