Per ordre alfabètic (podeu consultar-ne els detalls a la Memòria IGOP 2017)

 • Accelerating practice around econòmic and social justice: a sharing Exchange between Birmingham and Barcelona. Novembre 2017 – Abril 2018. Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (UAB CF615048. Núm. conveni: 16152).
 • Acció participativa a centres educatius. Octubre 2017 – Desembre 2017. Ajuntament de Barcelona (UAB CF614943. Núm. conveni:16038).
 • Anàlisi comparativa entre models d’intervenció socioeconòmics i l’elaboració d’una teoria del canvi del model SICISE. Novembre 2017 – Març 2018. Ajuntament de Barcelona- Barcelona Activa SAU SPM. (UAB CF615176. Núm. conveni:16165).
 • Anàlisi de bones pràctiques, espais d’intercanvi i activitats de difusió de coneixement Abril 2017 – Desembre 2017. Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials (UAB CF614683. Núm. conveni:15712).
 • Avaluació de l’impacte de l’acció comunitària en la salut de la població. Programa Recercaixa de “La Caixa”. 2014 ACUP00198. 2015-2017 (UAB PZ612583). UAB-IGOP, Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut Català de la Salut, Pla Comunitari de Roquetes.
 • Collaborative go­vernance in cities under austerity: an eight case comparative study. Economic and Social Research Council. Ref: ES/L01289/1. De Montfort University (DMU). April 2015 – September 2017. (UAB CF612788).
 • Combining guaranted mínimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona “B-MINCOME”. 5 Abril 2016 – Març 2019 (24 months). (UAB EA614747).
 • Commoning housing: emerging social innovation across Spain and the United Kingdom. Entitat finançadora: European Commission (Marie Sklodowska-Curie Actions – COFUND). Entitats participants: Institut de Govern i Polítiques Públiques (UAB). Durada: 2016 – 2019.
 • Coordinació del consell Assessor i la dinamització del Pla de Formació del Pla de Barris de la ciutat. Octubre 2016 – Setembre 2019. Ajuntament de Barcelona. (UAB CF614009. Núm. conveni:15203).
 • Coordinació del Consell Assessor i la Dinamització del pla de formació del Pla de barris de la ciutat (Addenda I). Octubre 2017 – Setembre 2018. Aj.Bcn_ Foment de Ciutat S.A. (UAB CF614990. Núm. conveni:16094).
 • Coproducció i ges­tió participativa d’habitatge: iniciatives so­cials, capacitats comunitàries i instruments de política pública “COPHAB”. DEMOC 2016. Núm.Expedient: 2016DEMOC00011. Abril 2017 – Març 2018 (UAB AF614745).
 • Diagnosi sobre les necessitats educatives i avaluació política i serveis educatius de l’Ajuntament de Pineda de Mar. Octubre 2017 – Maig 2018. Ajuntament de Pineda de Mar (UAB CF615036. Núm. conveni:16139).
 • Disseny d’un sistema d’avaluació per als òrgans estables de participació a nivell de districtes a la ciutat de Barcelona. Juny 2017 – Desembre 2017. Ajuntament de Barcelona. Àrea (UAB CF614841. Núm. conveni:15953).
 • Estudi comparatiu models de provisió de cures a les persones i suport a la llar, administració local. Novembre 2017 – Desembre 2017. Ajuntament de Barcelona. (UAB CF615001. Núm. conveni:16103).
 • Estudi sobre polítiques locals de cultura i equitat Desembre 2017 – Desembre 2018. Diputació de Barcelona (UAB CF615181. Núm. conveni: 16173).
 • Exploració de les possibilitats del territori periurbà de l’AMB. Gener 2017 – Octubre 2017. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) (UAB CF614450. Núm. conveni:15382).
 • Explotació i dissenys d’un projecte d’economia circular a municipis del Baix Llobregat – Ordal. Juliol 2017 – Desembre 2017. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) (UAB CF614882. Núm. conveni:15999).
 • Fase de diagnòstic del desplegament del projecte territori Besòs (Addenda II). Maig 2017 – Juliol 2017. Consorci del Besòs. (UAB CS614868. Núm. conveni:15984).
 • Fase de diagnòstic del desplegament del projecte territori Besòs. Novembre 2016 – Gener 2017. Consorci del Besòs – Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. (UAB CS614422. Núm. conveni:15341).
 • Impuls de l’acció comunitària a la ciutat de Barcelona. Gener 2017 – Desembre 2017. Ajuntament de Barcelona-IMMS. (UAB CS615180. Núm. conveni:16172).
 • Innovació i Metròpoli. Innovació social i política, densitat institucional i vulnerabilitat urbana a la Barcelona metropolitana. Juny 2016-Desembre 2017. Projecte finançat per IERMB i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb el colideratge de l’IGOP.
 • Local resilience capacity building for flood mitigation. “Capflo.” European Co­mission. Directorate General Humanitarian Aid and Civil Protection – ECHO. Ref: 2015/ PREV/16. Gener 2016 – Desem­bre 2017. (24 months) (UAB EA613321).
 • Multi Agency Training Exit Strategies for radicalised youth “MATES”. ID Oficial: HOME/2015/ISFP/ AG/LETX/8772. Horizon 2020. Programa específic: Internal Security Fund Police (2014-2020). 1 Desembre 2016 – 1 30 Abril 2018 (18 months). (UAB EA614235).
 • Projecte Barri Cooperatiu”. Octubre 2017 – Desembre 2018. Cooperativa Obrera de Viviendas. Àrea (UAB CF614980. Núm. conveni:16081).
 • Promoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for “conflicted” young people across Europe. “Promise”. Horizon 2020. Call: H2020- Young-Society-2015. Topic: Young-4-2015. Type of action: EIA. Proposal number: 693221. 5 Abril 2016 – Març 2019 (36 months). (UAB EA613673).
 • Serveis de suport comissió tècnica UNIDISCAT 2017. Novembre 2017 – Desembre 2017. Generalitat de Catalunya. (UAB CF615031. Núm. conveni:16131). ]
 • SGR Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques. “AGAPP”. Generalitat de Catalunya. 2014 SGR 1648. January 2014 – December 2016 (UAB AB612186).  Renovat pel període 2017-2020 (UAB AB615869).
 • SGR Urban governance, commons, internet and social innovation “URGOCIS”. Generalitat de Catalunya. 2014 SGR 1391. January 2014 – December 2016 (UAB AB612227). Renovat pel període 2017-2020 (UAB AB615887).
 • Sistematització i conceptualització d’un model d’intervenció socioeconòmic en el marc de processos comunitaris Desembre 2016 – Maig 2017. Ajuntament de Barcelona. Bcn Activa. (UAB CF614399. Núm. conveni:15333).
 • Social Vulnerability and its Intersections: The role of gender in a comparative perspecive “VINE”. MARIE CURIE 2016. (H2020- MSCA-if-2016/h2020-msca-if-2016) Grant Agreement number: 747433. Juny 2017 – Maig 2019 (UAB EA614693).