David Palomera IGOPDavid Palomera és becari doctoral i realitza una tesi titulada: “Inversió, organització i desigualtats en infraestructures assistencials públiques: quatre articles sobre residualisme del benestar”, que investiga els avenços i innovacions recents en les polítiques d’atenció social a Espanya i Dinamarca. La seva recerca se centra en la gestió pública, la reforma i innovació i difusió de polítiques públiques en el sector assistencial, i l’economia política de l’Estat del Benestar. També està interessat en la relació entre política social, canvi climàtic i postcreixement. Ha realitzat dues estades de doctorat al Southern Denmark University Center for Welfare Studies. La seva recerca utilitza anàlisi de dades tant quantitatives com qualitatives, inclòs el seguiment de processos. És llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i doble màster en Economia per la Universitat de Warwick i la Universitat de Lund. Ha treballat com a consultor independent durant anys per a diferents entitats públiques i sense ànim de lucre. Forma part de la “Transforming Care Network” i participa en associacions que analitzen i proposen polítiques progressives d’atenció econòmica i social. Ocasionalment publica en mitjans de comunicació.

CONTACTE

Correu: david.palomera@uab.cat
Twitter:  @David_Palomera
Web:
Portal Recerca UAB: https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/david-palomera-zaidel-6
ORCID
: https://orcid.org/0000-0003-1519-3469
ResearchGate Citations: https://www.researchgate.net/profile/David-Palomera-3

ÀREES D’INTERÉS

Política pública, gestió pública, atenció social, política social, economia política, estat del benestar, transició verda, postcreixement.

PROJECTES

  • ECEWEL: Investment in early childhood: politics, policies and results” project of the Ministry of Science and Innovation (CSO2017- 88906-R).

PUBLICACIONS DESTACADES

  • Palomera, D. and León, M. (2023). The growth and consequences of quasi-markets in long-term care. In Daly, M., Pfau-Effinger, B., Gilbert, N. And Besharov, D. (ed) The Oxford Handbook of Familly Policy: a life-course perspective. Oxford University Press.
  • Palomera, D. (2022). A welfare state for all? An analysis of social inequalities in applications for and use of public childcare services and the role of social policy in alleviating them. Papers, 107 (3), e3068. https://doi.org/10.5565/rev/papers.3068
  • Kussy, A., Palomera, D., & Silver, D. (2022). The caring city? A critical reflection on Barcelona’s municipal experiments in care and the commons. Urban Studies, 0(0). https://doi.org/10.1177/00420980221134191