Ivan Cerrillo IGOPIvan Cerrillo és doctorant al programa de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i investigador a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anteriorment, ha estat professor adjunt de cursos de llicenciatura (UPF) i ajudant de recerca del projecte SociAL-Reg a l’IBEI. Ivan també té experiència com a investigador independent i ha estat investigador visitant al Quality of Government Institute (Gotemburg, Suècia). Els interessos acadèmics abasten principalment l’estudi de les polítiques públiques, l’administració i el govern en perspectiva comparada. A l’IGOP forma part de l’equip rEUsilience, un projecte europeu que aborda la manca de resiliència des d’una perspectiva familiar, així com els dilemes i les desigualtats resultants.

ÀREES D’INTERÉS

Anàlisi de polítiques, avaluació i administració pública.

3 PROJECTES RELLEVANTS

  • Risks, resources and inequalities: increasing resilience in European families (rEUsilience). Head of project: Dr. Marga León. Project funded by the European Commission, Horizon Europe. IGOP, 2022.
  • Regional social regulation in Latin America: a new agenda for development? Prospects and challenges (SociAL-Reg). Head of project: Dr. Andrea C. Bianculli. Project funded by the Ministry of Economy, Industry and Competitiveness. IBEI, 2018.

3 PUBLICACIONS DESTACADES

  1. Cerrillo, I., & Jordana, J. (2022). Policy analysis at universities and research centres. In L. Chaqués-Bonafont & J. Jordana (Eds.), Policy Analysis in Spain (1st ed., pp. 203–222). Bristol University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv2j6xq7b.17
  2. Cerrillo Martín, I. (Forthcoming – 2023). Estat de l’Avaluació a la Generalitat de Catalunya: Situació actual i reptes de futur per la promoció de l’avaluació. Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques [Ivàlua].