Bertie Russell IGOPBertie Russell és becari de recerca Marie Sklodowska-Curie a l’IGOP, 2022-2025. El seu projecte de recerca, Municipal Innovations in Democratic Public Ownership (MIDPO), se centra en el paper dels models híbrids de propietat pública en la contribució al canvi sistèmic. Anteriorment, va ser investigador associat en projectes centrats en l’economia fundacional (Universitat de Cardiff) i la governança urbana coproductora (Universitat de Sheffield).

 

CONTACTE

Correu: bertie.russell@uab.cat
Twitter:  @alterurbanist
Web:
Portal Recerca UAB: https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/bertie-thomas-russell
ORCID
: https://orcid.org/0000-0001-8307-6219
ResearchGate Citations: https://www.researchgate.net/profile/Bertie-Russell-2

ÀREES D’INTERÉS

Democratització, Ciutats, Política, Renovació Urbana, Política Urbana.

PROJECTES

3 PUBLICACIONS