Oscar Rebollo IGOPOscar Rebollo és Dr. en sociologia per la UAB, professor titular de sociologia a la UAB i investigador a l’IGOP-UAB. Ha estat coordinador del postgrau de metodologies participatives i desenvolupament sostenible de la UAB, coordinador de l’escola de polítiques socials i urbanes de l’IGOP i director de l’IGOP (2015-2016). Durant el període 2016-2022 ha exercit com a director de serveis d’acció comunitària a l’Ajuntament de Barcelona. La trajectòria investigadora ha estat estretament vinculada a la intervenció social i les polítiques públiques, treballant amb una gran varietat d’institucions, associacions i administracions locals: plans comunitaris, plans directors de participació ciutadana, plans de regeneració urbana, etc.

CONTACTE

Correu: Oscar.Rebollo@uab.cat
Twitter:  –
Web:
Portal Recerca UAB: https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/jose-oscar-rebollo-izquierdo-4
ORCID
: –

ÁREES D’INTERÉS

Acció Comunitària, polítiques de proximitat, polítiques de regeneració de barris, metodologies participatives.

3 PROJECTES RELLEVANTS

3 PUBLICACIONS DESTACADES

  • Rebollo, O. y Pindado, F (2022): La segregación cívica comunitaria, en Blanco, I. y Gomà, R: ¿Vidas segregades? Reconstruir fraternidad. Valencia. Tirant lo Blanc.
  • Brugué, Q., Pindado, F. i Rebollo, O. (2015) Democràcia local en temps d’incertesa. Barcelona. ACMC.
  • Rebollo, O. (2012): La transformación social urbana: la acción comunitaria en la ciudad globalizada. Gestión y Pôlítica Pública. CIDE.