Roser Girós IGOPRoser Girós és  llicenciada en Pedagogia (2003), Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (2012) i Màster de Recerca en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016). Actualment cursa estudis doctorals a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) dins el programa de Doctorat Industrial acreditat per l’AGAUR. La seva recerca analitza la participació a activitats educatives de tarda en barris vulnerables i l’articulació entre les noves polítiques d’Educació a Temps Complet i la diversitat de models culturals sobre el lleure. Ha treballat com a consultora realitzant avaluacions de programes i polítiques públiques, i imparteix docència de grau en Antropologia de l’Educació al Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social de la UAB.

ÀREES D’INTERÉS

Antropologia de l’Educació, Desigualtats educatives, Polítiques d’Educació a temps complert, minories socioculturals, Community-based schools.

3 PROJECTES RELLEVANTS

  • Agencias infantiles, vulnerabilidad y educación: Creación de narratives transmetia para la inclusión (AGEncias). Dirigit per la Dr. Marta Bertran i la Dr. Montse Rifà. Projecte I+D finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. PID2021-125108OB-I00), Grup de Recerca Interseccions Crítiques en Educació.
  • “La place de la Langue maternelle en l’intervention social” (LAMMATIS). Convocatòria Erasmus+. Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social, Universitat Autònoma de Barcelona, 2023-24.
  • Springboard to Roma Youth Succes (Story_S). Cap de projecte: Dr. Jordi Pàmies. Projecte finançat en el programa Rights, equality and citizenship (2014-2020). Grup de recerca Interseccions Crítiques en Educació, 2018-20.

3 PUBLICACIONS DESTACADES

  1. Bereményi, B. Á., & Girós-Calpe, R. (2021). ‘The more successful, the more apolitical’. Romani mentors’ mixed experiences with an intra-ethnic mentoring project. British Journal of sociology of Education42(5-6), 881-897.
  2. Valls, M. R., Tarrés, M. B., Morell, I. A., Pons, S. C., Empain, J., Calpe, R. G., … & Martí, A. S. (2021). Hacia una etnografía discursiva feminista con familias migrantes. Discurso & Sociedad15(3), 622-646.
  3. Girós, R i Collet,J (2020): “Avaluació del programa de l’equip docent a l’equip educatiu”, Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona, https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/sites/default/files/2022-04/Avaluacio_del_projecte_De_l_equip_docent.pdf.