Un nou estudi europeu dona veu a les famílies sobre les seves necessitats

L’informe del cas espanyol presenta l’anàlisi de la recerca primària realitzada a Espanya per al projecte rEUsilience i ha estat elaborat per Mary Daly (Universitat d’Oxford) i l’equip IGOP-UAB liderat per Margarita León.

L’evidència subjacent de l’informe prové de set grups focals realitzats amb 55 membres de famílies a diferents parts d’Espanya entre febrer i juny de 2023. La investigació ofereix una visió profunda dels reptes als quals s’enfronten les famílies i com els superen.

Brussel·les, 27 de novembre de 2023.

Es publiquen les conclusions d’una sèrie de grups focals amb la participació de més de 300 membres de famílies en sis països europeus (Bèlgica, Croàcia, Polònia, Espanya, Suècia i el Regne Unit). Aquests s’han realitzat en el marc del projecte rEUsilience centrat en la realitat de les famílies quan s’enfronten a riscos socioeconòmics com la pèrdua d’ocupació o la cura d’un familiar malalt. Com els riscos no es distribueixen de manera homogènia, aquest projecte Horizon Europe estudia les situacions per les quals travessen una gran diversitat de famílies: aquelles amb ingressos baixos, monoparentals, de zones rurals, migrants o amb responsabilitats de cura no remunerades. La recerca ofereix un major coneixement dels reptes als quals fan front les famílies en aquestes circumstàncies, revela com fan ús dels recursos disponibles i comparteix les seves opinions sobre les reformes necessàries que podrien millorar el seu dia a dia.

Els resultats identifiquen problemes compartits malgrat les diferents infraestructures d’Estat de benestar. Bona part d’aquests problemes es retroalimenten entre si i tenen el seu origen en els àmbits de l’ocupació, les cures, els ingressos i l’habitatge. Quan les dificultats s’agreugen, resulta molt difícil per a les famílies sortir de l’adversitat. Els diferents Estats de Benestar europeus difereixen enormement en la seva capacitat per pal·liar els efectes d’aquests riscos. La infraestructura de serveis i sistemes públics de protecció es complementen en la majoria dels casos amb l’existència de xarxes familiars o no familiars de suport.

Els sis informes nacionals publicats proporcionen valuoses narratives de primera mà de famílies exposades a diferents tipus de riscos que es tractaran més endavant en el Laboratori de Polítiques de rEUsilience. L’objectiu del laboratori serà desenvolupar i proposar polítiques socials per a desenvolupar solucions polítiques sòlides amb la finalitat d’abordar els problemes identificats en aquests grups focals.

Els informes nacionals dels grups focals “Explorant la resiliència amb les famílies” estan disponibles en aquest enllaç per a cada país.

______________________

Sobre el projecte:

rEUsilience (Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families) és un projecte de recerca europeu de tres anys finançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea i Innovate UK, l’Agència d’Innovació del Regne Unit. El projecte té com a objectiu comprendre com responen les diferents famílies quan s’enfronten a crisis socioeconòmiques i a decisions importants relacionades amb la gestió de la vida familiar i l’obtenció d’uns ingressos dignes. Els socis del consorci són la Universitat d’Estocolm, la Universitat d’Oxford, la Universitat Autònoma de Barcelona, la KU Leuven, la Universitat de Varsòvia, la Universitat de Zagreb i COFACE Families Europe.

 

Per a més informació:

Mary Daly, rEUsilience Joint Coordinator, University of Oxford mary.daly@spi.ox.ac.uk

Rense Nieuwenhuis, rEUsilience Joint Coordinator, Stockholm University rense.nieuwenhuis@sofi.su.se

Holly Shorey, Project and Advocacy Officer, COFACE Families Europe hshorey@coface-eu.org

Margarita León, Investigadora principal, Universitat Autònoma de Barcelona margarita.leon@uab.cat

Ivan Cerrillo, Investigador, Universitat Autònoma de Barcelona ivan.cerrillo@uab.cat

 

www.reusilience.eu

rEUsilience twitter

rEUsilience linkedin