Obert el termini per a un tècnic/a de recerca vinculat al projecte ICREA “Coalicions Polítiques i Polítiques Públiques”

(IP: Margarita León)
6 mesos prorrogables, a partir de l’1 de setembre de 2022 (20.219,26 € salari brut anual)

Requisits: Titulació universitària superior. Es valorarà màster o estar cursant doctorat.

Termini: del 8 de juliol fins a 28 de juliol
Per a més informació, podeu escriure directament a la IP del projecte margarita.leon@uab.cat


ICREA Coalicions polítiques i Polítiques públiques

Objecte i funcions de la plaça

Suport a diverses línies d’investigació vinculades al projecte ICREA “Coaliciones políticas y políticas públicas” amb la recollida de dades de tipus documental i estadístic, recopilació bibliogràfica i anàlisi de dades tant de tipus quantitatiu com qualitatiu.

Elaboració d’informes sobre estats de la qüestió de la literatura especialitzada: Recollida i anàlisi de dades secundàries i primàries; anàlisi de tipus comparat, participar en el disseny i desenvolupament de projectes, col·laborar en l’elaboració d’informes tècnics o científics.


 

Consulta la oferta al taulell electrònic UAB:

2022PILEUA141 – Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la contractació de PAS de finançament específic – Tècnic superior de Suport a la Recerca–, amb destinació al Departament de Ciència Política i Dret Públic. – e-TAULER – Universitat Autònoma de Barcelona (seu.cat)