Convocatòria d’expressions d’interès per a un becari postdoctoral en el marc del projecte rEUsilience

L’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) busca manifestacions d’interès de candidats/es destacats per a la plaça postdoctoral associada al projecte rEUsilience.

El projecte rEUsilience: Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families té com a objectiu identificar el nivell de risc i inseguretat socioeconòmica que s’enfronten les famílies a tot Europa i la capacitat dels diferents tipus de famílies per absorbir els xocs socioeconòmics mitjançant l’ajust de conductes i acords estructurals.

El projecte finançat per Horizon Europe té lloc en un consorci internacional destacat amb socis de 6 països (Bèlgica, Espanya, Croàcia, Polònia, Suècia i Regne Unit) i inclourà anàlisis paneuropees de dades existents (sobre política i pràctica) i noves investigacions de grups focals.

Principals responsabilitats:

  • Coordinació del WP5
  • Anàlisi Comparativa de Polítiques de Règims de Renda Mínima, Polítiques de Família i Atenció als 6 països europeus participants en aquest Projecte.
  • Recollida de dades generades pel projecte
  • Anàlisi de dades sobre l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en el nivell d'”inclusivitat” de les polítiques
  • Elaboració d’indicadors per avaluar el nivell d’inclusió de les polítiques
  • Participar en informes i publicacions internacionals

 

Condicions d’ocupació:
La plaça implica una feina a temps complet durant 12 mesos. Data d’inici 1 de gener de 2023.

Criteris d’avaluació:
Doctorat en Ciències Socials
Competència o nivell nadiu en anglès i espanyol escrit i parlat
Experiència amb NVIVO, Atlas.ti i eines estadístiques
Experiència en anàlisi de desigualtat social i investigació sobre política social comparada

Salari brut anual:
33.308,16€

Si us plau, envieu per correu electrònic una manifestació d’interès a IGOP igop@uab.catque inclogui un CV i una carta de presentació abans de l’1 de setembre de 2022.