El curs Feminisme, Gènere i Política aborda els reptes i els avenços cap a l’equitat entre homes i dones des d’una perspectiva històrica i actual, amb un abordatge tant teòric com empíric. A través de vídeos docents, entrevistes a persones destacades, casos pràctics, lectures i fòrums de discussió, identifiquem les fites en l’evolució del pensament feminista i les principals manifestacions de la desigualtat de gènere a la societat, la política i les institucions. Analitzem també les principals conseqüències de la desigualtat a les societats contemporànies i les polítiques que l’aborden.

La formació, impulsada pel grup Democràcia Eleccions i Ciutadania (DEC-UAB), l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB), s’adreça a totes les persones interessades a manejar les bases conceptuals per entendre la desigualtat entre homes i dones, i a reflexionar sobre qüestions com la manera com s’expressen i gestionen els conflictes de gènere en els sistemes democràtics. El curs també permet aprofundir en la relació entre el pensament feminista, el gènere i la política amb debats en altres àmbits de coneixement.

El curs compta amb un ventall ampli de docents: Eva Anduiza (UAB-DEC), Maria Freixanet (ICPS), Margarita León (UAB-IGOP), Laura Gutierrez (UAB-DEC), Núria Reguero (UAB-IGOP), Leire Rincón (UAB-DEC) i Paula Zuluaga (UAB-DEC) i la valuosa aportació de Victoria Camps (UAB), Maribel Cárdenas (CIBA), Ana de Miguel (URJC), Alice Evans (Kings College London), Flavia Freidenberg (UNAM) i Mònica Gelambí (Atenea Gender Consulting) com a expertes convidades.


Els Cursos Oberts Massius Online (MOOC per les sigles en anglès) permeten l’aprenentatge a distància, de forma gratuïta i adaptat a les necessitats individuals. Aquesta formació està dissenyada per fer-se en 4 setmanes amb una càrrega lectiva de 5h setmanals.

Aquest curs s’incorpora a l’oferta formativa IGOP disponible a Coursera. Pots consultar-la en aquest enllaç.