+ INFO
Toni Vilà
antoni.vila@uab.cat

El Laboratori de Serveis Socials

Es un espai de reflexió I debat i un instrument de recerca en l’àmbit de les polítiques de serveis socials, impulsat per l’IGOP, com a punt de trobada dels professionals i el món acadèmic.

 

Objectius específics:

  • Establir un punt estable de trobada, estudi i debat entre els professionals, investigadors i docents.
  • Generar espais d’anàlisi, d’intercanvi i de debat sobre polítiques publiques innovadores en l’àmbit dels serveis socials.
  • Possibilitar la creació de xarxes socials de cooperació amb altres entitats i institucions i generar coneixement en serveis socials.
  • Difondre els resultats del debats entre les persones i entitats interessades.

Obert a:

  • Professionals del sector, professors universitaris, investigadors i altres persones interessades en el serveis socials. És un grup obert on les persones interessades poden demanar de participar-hi.

Mecànica de treball

  • Es fan unes 3 sessions anuals obertes sobre un tema d’interès general. Els temes a tractar s’escullen en funció dels interessos dels participants i les sessions duren unes 2 hores.
  • Els temes són introduïts per un coordinador i participen 2 o 3 experts i especialistes convidats que presenten estudis i exposen realitzacions en l’àmbit dels serveis socials.
  • Es faciliten materials abans de cada sessió i després es penja el vídeo de la sessió a la pàgina web de l’IGOP.