Sessió 18.
Innovació i canvi en les polítiques socials municipals. Experiències a Barcelona

 

Objectius:

Les polítiques socials municipals es troben sotmeses a fortes pressions de canvi. Les profundes transformacions socials que comporta la transició cap a una societat post-industrial es projecten amb força en l’àmbit municipal. El creixement de les necessitats socials entra en tensió amb les restriccions imposades per les polítiques de l’austeritat. La intensitat i la profunditat de la crisi han propiciat l’emergència i el creixement de noves formes d’organització i d’acció social. L’aparició de nous subjectes polítics i el seu accés a noves posicions de responsabilitat en les institucions locals han alimentat les expectatives de canvi.

En aquesta sessió ens preguntarem pel significat, l’abast i les implicacions d’aquest conjunt de transformacions en el camp de les polítiques socials municipals. Ho farem tot centrant l’atenció en l’experiència de Barcelona. Atesa la seva grandària i la seva capacitat institucional, la ciutat de Barcelona és vista sovint com un cas particular en el context municipal català. A l’hora, però, aquesta mateixa fortalesa institucional propicia que les polítiques socials municipals d’aquesta ciutat esdevinguin un camp privilegiat per a l’experimentació i la reflexió. De la mà d’alguns dels principals responsables institucionals de les polítiques socials de l’Ajuntament de Barcelona, coneixerem les principals línies d’innovació en matèria de política social en aquesta ciutat, i ens preguntarem per la possibilitat de rèplica d’aquestes experiències innovadores en àmbits municipals i en escales territorials diferents. Alguns dels temes bàsics d’aquesta reflexió seran el pes de la dimensió de proximitat en les polítiques de benestar social, l’oportunitat i els límits de l’acció comunitària, el paper dels agents socials i privats en la política social municipal, la dimensió metropolitana de l’agenda social i la necessitat de la cooperació interinstitucional..

L’entrada és lliure, però per raons d’aforament us agrairíem que ens confirméssiu l’assistència inscrivint-vos al link: http://bit.ly/180417_IGOP

Data: Dimarts, 17 d’abril, a les 4 de la tarda

Lloc: Escola de l’IGOP – Urrutia, 17 – Barcelona. Telf. 93 407 62 03

 

…………………….

ponentsPONENTS:

Presentació i coordinació: Ismael Blanco (Investigador de l’IGOP i professor de ciència política de la UAB)

 

Participants:

  • Lluis Torrens (Director de Planificació i Innovació, Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona)
  • Josep Villareal (Director de Serveis d’Estratègia i Innovació, Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona)

Idioma de la sessió: català

 

…………………….

materialsMATERIALS DE LA SESSIÓ:

…………………….

videoVÍDEO DE LA SESSIÓ