L’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona participa en el projecte B-MINCOME  (Urban Innovative Action) liderat per l’Ajuntament de Barcelona.

Concretament, l’equip de l’IGOP s’encarrega de dos paquets de treball del projecte: un primer sobre l’anàlisi i mesura dels impactes del projecte sobre la vida comunitària dels barris implicats i un segon sobre recerca etnogràfica i participativa i co-creació de solucions. Es en aquest context que es busca incorporar un/a investigador/a en el seu equip.

La convocatòria es troba publicada a Tauler de la UAB en el següent enllaç:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=150360&idens=11

S’estableix un únic canal per presentar candidatures, mitjançant el portal NEXUS. No s’admetran ni es valoraran CV que arribin per correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Persones vinculades a la UAB (estudiants, titulats, PAS, PDI): https://nexus.uab.es/UAB/

Persones externes a la UAB: https://nexus.uab.es/UAB/estu/mostrarAltaEstudiante.do

 

La data límit de presentació és el 25/04/2018.