18/04/18 de 13h
Marc Parés, Mara Ferreri, Angela García, Eduard Cabré
Presentació resultats del projecte COPHAB, “Coproducció i gestió participativa d’habitatge: iniciatives socials, capacitats comunitàries i instruments de política pública

Edifici MRA (Campus UAB, Bellaterra)
Seminari específic de projecte IGOP, obert

Open seminar CophabMarc Parés és investigador Marie Curie de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB. Doctor en Ciències Ambientals i Llicenciat tant en Ciències Ambientals com en Ciències Polítiques per la UAB, ha estat professor Lector del Departament de Geografia de la mateixa universitat i investigador visitant a la New York University (2014-2015), la University of Manchester (2007-2009) i la Sussex University (2003). Els seus camps de recerca són la governança urbana, la participació ciutadana, la innovació social i l’ecologia política. És el coordinador del Research Group on Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation (URGOCIS).

Mara Ferreri és Investigadora postdoctoral que treballa en els camps de la geografia urbana, cultural i política. El 2013 es va doctorar en Geografia per la Queen Mary University of London, amb un tesi sobre les polítiques de reutilització temporal d’espais buits. Els seus interessos i temes de recerca inclouen: urbanisme temporal, precarietat, gentrificació, cartografia crítica, organització i autogestió, i dret a l’habitatge. El seu treball ha estat publicat en diverses revistes internacionals (Cities, Antipode, Ephemera: Theory & Politics in Organization) i en volums editats, com Space, Power and the Commons (Routledge, 2016) i Cities Interrupted: Visual Cultures and Urban Space (Bloomsbury , 2016). Abans d’arribar al IGOP ha realitzat investigació i docència en Geografia i Metodologia de les Ciències Socials a la Queen Mary, London School of Economics i a la Durham University.

Ángela García és Diplomada en Treball Social, llicenciada en Sociologia, Màster en Sociologia del Territori per la Universidad Complutense de Madrid i Doctora per la UAB. Actualment, és investigadora de l’IGOP (UAB). Les seves línies d’interès giren entorn les polítiques d’habitatge, els moviments socials, l’anàlisi de polítiques urbanes i la innovació social. Ha estat investigadora visitant a la Universitat de Leeds i a la Universitat “Carlo Bo” d’Urbino. Dels diferents projectes d’investigació en els que ha participat destaquen Políticas Urbanas en el escenario 2015, dirigit per Joan Subirats, i El movimiento de okupación de viviendas y centros sociales en España y en Europa, dirigit per Miguel Martínez, ambdós financiats pel Plan Nacional I+D+i. És editora junt amb Joan Subirats del llibre Innovación social y políticas urbanas en España. Experiencias significativas en las grandes ciudades (Icaria) i del llibre OkupaMadrid 1985 -2011: Memoria, reflexión, debate y autogestión colectiva del conocimiento (Diagonal). A més, és coautora de diverses publicacions, entre les que destaquen: Ciudades y cambio de época: discursos sobre políticas urbanas y crisis en España (Edicions UPV, 2015) i Ciudades, vulnerabilidades y crisis en España (Centro de Estudios Andaluces, 2014).

Eduard Cabré és Científic polític i urbanista. Treballa com a consultor de governs locals i entitats sense ànim de lucre sobre polítiques d’habitatge social. Se centra en els règims d’arrendament i el paper dels proveïdors d’habitatge social sense ànim de lucre. També està interessat en la tensió entre mercat i disseny pel que fa a l’evolució de les ciutats.