Estudi sobre la vulnerabilitat interseccional de la joventut precària a Espanya (VulnYouth)

Vius a Espanya? Tens menys de 35 anys? Vols compartir les teves opinions sobre la #precarietat i els seus efectes sobre la #saludmental?

Gràcies a @FundlaCaixa estem recollint les opinions dels joves com tu, participa responent al nostre qüestionari en línia.

 

Projecte VulnYouth


El projecte…

El projecte #VulnYouth està finançat per la Fundació La Caixa i que té com a objectiu estudiar la relació entre salut mental i precarietat laboral entre els joves espanyols. Fins ara, aquesta relació ha estat estudiada sense tenir en compte quant el grau d’exposició determinat per la vulnerabilitat sigui determinant per a la ocurrència de l’efecte negatiu. Per això el projecte aplica un enfocament interseccional a aquest estudi.

Iniciem una enquesta de 3.000 participants a tot Espanya, que pregunta sobre precarietat laboral, inseguretat econòmica i salut mental. Entre els participants, seleccionarem alguns perfils particularment vulnerables per a un grup de discussió en línia sobre la precarietat i la relació amb la salut mental. Els primers resultats seran publicats a l’Observatori Social de la Caixa (https://l’observatorisocial.fundacionlacaixa.org).

Per a qualsevol dubte o aclariment pots escriure a la seva impulsora: Lara Maestripieri (lara.maestripieri@uab.cat)