La crisi ha posat de relleu la importància dels serveis públics. En aquest vídeo Salazar ens explica com l’Administració pot emprar la contractació pública com a instrument de política econòmica i social. En altres paraules, incorporar criteris socials i ambientals en els procesos de contractació pública ja sigui per externalitzar serveis o comprar béns.