Sessió 1.
UNIVERSALITAT – ASSISTENCIALISME : Està en perill la universalitat?,  tornem cap a l’assistencialisme?

Ponents: Joan Subirats i Amparo Porcel.
Data: 13.06.2013

MATERIALS DE LA SESSIÓ

LAB_SS-1_UNIVERSALITAT-ASSISTENCIALISME_13-06-2013 (pdf)