Recursos Humans IGOP per gènere

En motiu del 8M publiquem aquest breu que inclou una mostra del nostre camí cap a l’equitat i la justícia de gènere així com diverses recerques que realitzem en perspectiva de gènere.

Així, per exemple, des de l’IGOP:

Estudiem com mitigar la bretxa de gènere amb el projecte “Evidencia de la reforma del permiso de paternidad en 2021 en España (FAIRLEAVE)” que lidera Dani Marinova.

També, sota la direcció de Margarita León, hem analitzat durant els darrers quatre anys l’impacte de l’expansió de la inversió en l’etapa 0 a 3 anys en el projecte “Inversión en la temprana infancia: política, políticas y resultados”, una etapa on la complementarietat d’aquest servei amb altres polítiques (permisos parentals i altres polítiques de conciliació) són especialment significatius.

Pots consultar la resta de projectes a la secció “Projectes” del nostre web.

Recerca és una paraula femenina amb la que estem compromesos des del rigor, la transparència i la voluntat de transformació social. De fet, més de la meitat del nostre personal (53%) està format per dones.