Dani Marinova IGOPDani Marinova és lectora Serra Húnter a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves línies de recerca se centren en comportament polític, economia política i estudis de gènere. Estudia com els contextos polítics i econòmics condicionen el comportament electoral dels ciutadans i, al seu torn, configuren la representació democràtica. El seu manuscrit del llibre “Coping with Complexity: How Voters Adapt to Unstable Parties” examina els processos de representació i rendició de comptes sota les tensions de la inestabilitat política i la incertesa electoral. Altres projectes en curs rastregen les conseqüències de la recessió econòmica per a la recerca d’informació i el comportament electoral.