rEUsilience pretén abordar la manca de capacitat d’adaptació o resiliència de les famílies europees, i els dilemes i les desigualtats resultants.

El projecte té com a objectiu conèixer millor els reptes que afronten diversos tipus de famílies davant de diferents riscos així com valorar de quina manera l’administració és capaç de donar resposta a aquests riscos a sis països europeus (Bèlgica, Croàcia, Espanya, Polònia, Regne Unit i Suècia) que pertanyen a diferents règims d’Estat de Benestar

L’equip de l’IGOP de la UAB iniciarà en poques setmanes la fase de treball de camp. Realitzarem un total de 7 entrevistes grupals amb famílies amb perfils diversos. La participació està gratificada amb un xec regal per participant per valor de 20 euros.

Hem elaborat aquest fulletó informatiu amb informació precisa. Agraïm difusió, gràcies!


Fitxa del projecte rEUsilience

Fulletó informatiu adreçat a les famílies

Web del projecte: https://reusilience.eu/