16/11/17, 17:30h-19:00h
Ugo Rossi (Geógrafo del Politécnico de Turin)
Creative, smart, startup, platform urbanism: exploring the variegated urbanisation of technology-based capitalist economies
Escola de l’IGOP (Pg. Urrutia, 17 Barcelona)
Seminari obert + Ruta “Pinxu-Panxo”

Ugo RossiEl seu treball es refereix a la política del desenvolupament urbà i regional, a partir de la teoria crítica (particularment l’anomenat pensament radical italià, d’Agamben a Hardt, Negri, Virno) i l’economia política (particularment les seves variants cultural-marxistes i postestructuralistes).

El seu nou llibre, anomenat Cities in Global Capitalism (Polity, Cambridge) va sortir a principis de 2017. En el llibre ofereix una explicació de les contradiccions i potencialitats de l’urbanisme biopolític actual a nivell global. Entre finals de 2017 i principis de 2018 sortirà un llibre nou que ha coeditat amb Theresa Enright (Universitat de Toronto), titulada The Urban Political: Spaces Ambivalents del Neoliberalisme tardà. En aquest llibre exploren les ambivalències en la condició política de la ciutat neoliberal tant en termes de possibilitats emancipadores com de governacions existents.

La seva recerca empírica actual es refereix a diferents formes d’economies urbanes basades en la tecnologia, des de projectes de ciutat intel·ligent fins a economies de posada en marxa. La seva recerca pretén criticar la idea individualitzada de la felicitat associada amb l’urbanisme actual basat en la tecnologia.

RESUM DE LA SESSIÓ

Al seminari ‘Creative, smart, startup, platform urbanism’ el geògraf urbà Ugo Rossi (Universitá di Torino) ha explorat el nexe entre ciutats, capitalisme i globalització, partint des de la hipòtesi, clau en critical urban studies, de la centralitat dels processos urbans per entendre formes de producció de valor en el capitalisme tardà. El seu llibre ‘Cities in Global Capitalism’ (Polity, 2017) pren com a punt de partida la reconfiguració del paper de les ciutats i de la vida dels seus habitants després de la crisi financera del 2008. Aquesta reconfiguració es fa visible en particular en l’estreta relació entre ciutats, financiarització i noves tecnologies digitals, com les emergents ‘plataform economies’, i les ambivalències que generen a nivell de processos de subjectivació. En el debat que ha seguit el seminari, hem reflexionat sobre fins a quin punt l’anàlisi sistèmic de macro-tendències permet comprendre les transformacions en el paper de l’estat i de les polítiques públiques urbanes, en la seva pluralitat de formes i escales, i en particular la possibilitat de produir canvis a través de noves articulacions entre administracions locals, societat civil organitzada i moviments socials.