L’IGOP forma part de la Xarxa d’estudis sobre l’aportació de la cultura per al desenvolupament social a Amèrica Llatina. Aquesta xarxa està integrada per universitats d’Argentina, Brasil i Ecuador, a més de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per part de l’IGOP, l’investigador principal és Nicolás Barbieri, que va participar en les jornades “Indicadores en Arte y Cultura. Desafíos en la Evaluación de Proyectos, Programas e Instituciones”, organitzades recentment per aquesta xarxa a la ciutat de Buenos Aires. Més informació a: https://www.coloquiociac.com.ar/