The IGOP is part of the Network of studies on the contribution of culture to social development in Latin America. This network is made up of universities from Argentina, Brazil and Ecuador, as well as the Autonomous University of Barcelona. On the part of the IGOP, the main researcher is Nicolás Barbieri, who participated in the “Indicators in Art and Culture: Challenges in Project, Program and Institutions Evaluation”, recently organized by this network in the city of Buenos Aires. More information at: https://www.coloquiociac.com.ar/

L’IGOP forma part de la Xarxa d’estudis sobre l’aportació de la cultura per al desenvolupament social a Amèrica Llatina. Aquesta xarxa està integrada per universitats d’Argentina, Brasil i Ecuador, a més de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per part de l’IGOP, l’investigador principal és Nicolás Barbieri, que va participar en les jornades “Indicadores en Arte y Cultura. Desafíos en la Evaluación de Proyectos, Programas e Instituciones”, organitzades recentment per aquesta xarxa a la ciutat de Buenos Aires. Més informació a: https://www.coloquiociac.com.ar/