En els darrers mesos s’han presentat els resultats del projecte “Gobernanza Universitaria y Participación Estudiantil” als congressos UNIVEST i AECPA.

  • IV Congrés Internacional UNIVEST, Estratègies per a l’Aprenentatge Col·laboratiu, celebrat a la Universitat de Girona els dies 4 i 5 de juliol de 2013.

L’autoria de les dues comunicacions és dels membres del projecte: Marc Parés, Xènia Chela i Marc Martí-Costa.

El projecte, coordinat pel Dr. Marc Parés, pretén estudiar els diferents espais de participació estudiantil a la universitat amb l’objectiu de millorar i fomentar la implicació de l’alumnat en la governança universitària. Analitzant les diferències i les relacions entre les diferents formes de participació estudiantil presents avui a la universitat i, més concretament, sobre la seva qualitat democràtica i els seus impactes.