L’IGOP i Foment de Ciutat SA busquen candidat/a per una tesi en modalitat doctorat industrial

 

Foment de Ciutat SA i l’Institut de Govern i  Polítiques Públiques estan interessats en impulsar un projecte de recerca sobre l’origen i el context cultural divers com a factor afegit de desigualtat en barris vulnerables i sobre quines estratègies poden ser útils per minimitzar el pes d’aquest eix de desigualtat en el marc dels projectes del Pla de Barris de Barcelona 2021-2024.

El projecte de recerca haurà d’orientar a satisfer dos objectius bàsics: 1) aprofundir en el coneixement de la diversitat cultural en els barris del Pla de Barris i el seu pes específic com a eix de desigualtat; 2) contribuir a la posada en pràctica i a l’avaluació de nous models de gestió i d’intervenció sobre la diversitat cultural en el marc del Pla de Barris.

La persona candidata seleccionada haurà de complir amb els següents criteris:

  • Grau en Ciències Socials (Polítiques, Sociologia, Geografia, Dret, Economia, Antropologia, Educació Social).
  • Màster en l’àmbit de les Polítiques Socials, Gestió Pública, Acció Comunitària, Polítiques Urbanes.
  • Experiència en projectes de recerca sobre polítiques urbanes, desigualtats, interseccionalitat, diversitat cultural, migracions, segregació urbana, pobresa, acció comunitària.
  • Experiència en projectes aplicats (intervenció, consultoria) dels mateixos àmbits temàtics.
  • Tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 0 a 10), calculada sobre el total de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.

 

Consulteu la totalitat de la convocatòria aquí:

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/files/file/attachment/8052/062_DI_FOCISA_UAB_SH2_SH5_20200716.pdf
(cal omplir el formulari).

La persona seleccionada formarà part de la sol·licitud conjunta que presentarem abans del 6 d’octubre. En cas de ser perceptors de l’Ajut, la persona seleccionada es matricularà en el programa Politics Policies and International Relations de la UAB.

 

Què vol dir fer la tesi com Doctorat Industrial?

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca/contents/view/6

 

En cas de dubtes us podeu posar en contacte amb charlotte.fernandez@uab.cat .

Les sol·licituds s’han de presentar abans del 28/08 a la bústia del Pla de Doctorats Industrials de l’AGAUR: doctorats.industrials.sur@gencat.cat