L’IGOP  participa en el projecte liderat per l’Ajuntament de Mataró. El proper 12/12 s’organitza la trobada “Com poden les Administracions Públiques estimular fórmules d’habitatge col·laboratiu en l’àmbit del lloguer?

Consulta el programa de la jornada.

L’objectiu d’aquesta jornada és crear un espai d’aprenentatge en l’àmbit del lloguer social i el rol de les administracions públiques en la seva promoció. És per tant, una oportunitat per a aprendre i debatre amb experts internacionals sobre com generar habitatge assequible a partir de la col·laboració entre administracions públiques i iniciatives en l’àmbit de l’economia social i cooperativa.

La conferència inaugural, a càrrec del Salvador Milà, posarà sobre la taula els instruments que poden ésser emprats en les polítiques d’habitatge per fomentar el lloguer d’habitatges assequibles tenint present el marc català.

La Taula Rodona crea un espai per conèixer experiències internacionals. L’expert Max Gigling ens narrarà el cas de les cooperatives d’habitatge del Quebec, i com el nostre context, on la propietat de l’habitatge és privada, ens suposarà un repte a l’hora de fixar el preu del lloguer social. En Joaquín de Santos ens portarà l’experiència de community land trust en la promoció del l’habitatge assequible i l’apoderament de la comunitat. A continuació, des d’una perspectiva més d’avaluació, en Chris Foye argumentarà què s’ha d’avaluar en intervencions d’habitatge seguint una perspectiva ètica. La cloenda de l’espai permetrà un petit debat entre els assistents.

Lloguem! és un projecte liderat per l’Ajuntament de Mataró i finançat amb fons FEDER a través de les Accions Urbanes Innovadores (UIA).


Activitat: jornada d’aprenentatge del projecte uia “lloguem”.
Data: 12 de desembre 2019 – 9:30h
Lloc: auditori tecnocampus (tcm 2 av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró)

Inscripció: Jornada