Ja podeu llegir online la “Guide to Evaluating Participatory Processes“, una proposta metodològica per revisar i millorar els processos de participació ciutadana. La Guia, de la que és coautor el recercador de l’IGOP Marc Parés, assenyala els aspectes genèrics que cal tenir en compte per dissenyar una avaluació rigorosa, recomanacions que es concreten en indicadors i eines d’avaluació. Finalment, s’apliquen tots els elements teòrics d’avaluació a un cas pràctic.

…….

Pares, Marc & March, Hug: “Guide to Evaluating Participatory Processes”; Barcelona, Departament Governació i Relacios Institucionals, Juny 2013; Col·lecció Guies Breus de Participació Ciutadana núm. 3, 40 pàgines. WEB