Publicat l’informe de Save the Children “Donde todo empieza. Educación infantil de 0 a 3 años para igualar oportunidades” elaborada a partir d’un estudi previ realitzat per l’IGOP.

Aquest informe ha Estat elaborada a partir de dos estudis previs. El primer, una anàlisi de dades i polítiques públiques, ha Estat realitzada per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, per Margarita Lleó (coordinadora), Zyab Ibáñez, Lara Maestripieri, Lara Navarro-Varas, David Palomera i Alejandra Peña.

Es pot descarregar en el següent enllaç: Informe “Donde todo empieza”