El projecte “Models d’educació i cura de 0 a 3 anys i participació en el mercat laboral: Estudi de la innovació social a la ciutat de Barcelona” inaugura pàgina web: https://blogs.uab.cat/primerainfancia/

A la pàgina hi podeu trobar la descripció del projecte, l’equip que el composa i periòdicament s’hi aniran afegint continguts com els informes d’avenç en la recerca i el mapa de la innovació educativa a Barcelona.

La recerca, finançada pel programa RecerCaixa, esta liderat per la recercadora Raquel Gallego i pretén conèixer per què les famílies (pares/mares) prefereixen i/o trien un determinat model d’educació i cura de 0 a 3 anys per als seus fills/es, i un determinat model de participació en el mercat laboral.

Podeu seguir-lo a les xarxes amb els HT: #primerainfancia, #educacióicura0-3, #innovaciósocial