‘How to design, sustain and struggle for Urban Commons’

Seminari Urgocis (IGOP) -en anglès-
11/04/2019 – 13h
Edifici MRA, 1a planta.
Campus UAB, 08193 Bellaterra

El seminari comptarà també amb la presència de Constantin Petcou (Director de l’Atelier d’architecture autogérée / aaa) que presentarà alguns aspectes del projecte R-Urban.


Doina Petrescu

Professora d’Arquitectura i Disseny activista a la Universitat de Sheffield. És cofundadora, juntament amb Constantin Petcou, d’atelier d’architecture autogérée / aaa, una plataforma col·lectiva que realitza exploracions, accions i investigacions sobre arquitectura participativa, resiliència i transformació coproduïda de ciutats.

Professor of Architecture and Design Activism at the University of Sheffield. She is co-founder, together with Constantin Petcou, of atelier d’architecture autogérée / aaa, a collective platform which conducts explorations, actions and research concerning participative architecture, resilience and cities co-produced transformation.