“Políticas públicas y Commons digitales: el caso del open source”

Seminari Urgocis (IGOP)
06/03/2019 – 13h
Edifici MRA, 1a planta.
Campus UAB, 08193 Bellaterra


Marco Berlinguer

Investigador social especialitzat en la recerca sobre noves formes d’economia, particularment aquelles que es produeixen com a resultat de la intersecció entre l’economia social i l’economia del coneixement i la informació. En aquest camp ha contribuït a la creació de la “Escuela de los Commons”, una plataforma oberta d’intercanvi i cooperació horitzontals que explora l’emergent paradigma dels pro comuns.