Tal com preveuen els estatuts de la UAB i el seu Reglament electoral, s’ha publicat el Calendari electoral de les eleccions a Director/a de l’IGOP per al període 2019-2021, que tindrà lloc el proper 14 de juny de 2019. Us recordem que fins el 24/5 s’ha obert el període de presentació de candidatures. Podeu consultar en el següent enllaç les candidatures presentades.

Atenent el Calendari Electoral de les eleccions a Director/a de l’IGOP per al període 2019-2021, es fa pública la llista de Membres del Consell d’Institut que ho són en data d’avui.

Us recordem que el termini establert per fer reclamacions contra la mateixa s’inicia el 15/5 i finalitza el proper dimarts, dia 21/5.  Per fer-ne caldria que us dirigiu per escrit (a través del correu igop@uab.cat) a la Mesa Electoral, que està composada per:

Badosa Yusta, Jaume
Gallego Calderón, Raquel
Ruiz Balmaseda, Nacho