Cultura i desigualtat a Barcelona. Indicadors i reflexions per al debat i la recerca sobre la participació cultural a la ciutat

Tothom té cultura. Tothom pot desenvolupar-la amb oportunitats i recursos equitatius? Aquest document de treball posa de relleu determinades desigualtats que existeixen en l’àmbit cultural a la ciutat de Barcelona. Aquestes desigualtats estan condicionades per aspectes com la classe social, el territori, el nivell d’estudis, el gènere o l’edat, entre d’altres.

La cultura, en sentit ampli, inclou les formes de vida i els sistemes de valors. Per tant, no es redueix a les activitats promogudes o desenvolupades per l’administració pública. Ara bé, entenem que la desigualtat ha de ser una preocupació central de les polítiques culturals. La promoció de l’equitat en l’àmbit cultural ha de formar part del nucli de l’acció pública, molt especialment a les ciutats.

Amb la voluntat d’avançar en aquest sentit, des del grup de treball “Cultura i desigualtat a Barcelona” hem elaborat un document per a la reflexió i l’acció sobre les desigualtats en l’àmbit cultural i el seu abordatge des de les polítiques públiques. Es tracta d’un document obert al debat i a les aportacions, dividit en cinc apartats:

1) Una definició operativa del que entenem en aquest document per activitat cultural.

2) La identificació dels factors condicionants de les desigualtats en aquest àmbit.

3) La presentació d’algunes dades clau per a la ciutat de Barcelona.

4) Una proposta del que anomenem “actius culturals”.

5) El resum del debat desenvolupat sobre aquest tema a la darrera Escola d’Estiu de l’IGOP.

 

El document ha estat elaborat pel grup de treball “Cultura i desigualtat”, integrat per persones de l’àmbit acadèmic, de la gestió pública, d’entitats culturals de la ciutat i d’organitzacions internacionals.

Una de les principals conclusions del document és que necessitem més informació i millors indicadors sobre les desigualtats en cultura. També necessitem més participació (i més diversa) per debatre aquesta informació i generar coneixement útil per prendre decisions. Per això convidem a participar del grup de treball a tothom que estigui interessat. Per formar-ne part (o rebre informació sobre el que fem) us animem a escriure a culturaidesigualtat@gmail.com

Pots descarregar aquí el document.