Els dies 24 i 25 d’abril, els alumnes del Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària van realitzar la Visita a Lleida. El cas estava basat en les Polítiques Socials d’Urbanisme i Habitatge.

Durant el matí del dia 24, Gemma Casal, Antropòloga i Investigadora a la Universitat de Lleida va organitzar una visita guiada pel Centre Històric de Lleida, on els estudiants van poder veure les polítiques urbanístiques que s’han realitzat, amb l’objectiu de recuperar el barri, però que mostraven les contradiccions entre un barri que vol mantenir o recuperar la seva identitat i per altra banda unes polítiques urbanes que volen apuntar a la modernització. Hi va haver un recorregut pels espais públics més representatius del Centre Històric i es van discutir aspectes com viabilitat, trànsit de vianants, participació, ús dels espais i una visió crítica sobre el disseny d’aquests.

A la tarda, al Rectorat de la Universitat de Lleida es va realitzar una sessió en la qual va participar Carme Bollet, professora del Departament de Geografia i Sociologia, parlant sobre les reflexions i visions sobre les polítiques de regeneració dels barris i com els canvis econòmics, demogràfics, polítics, culturals, socials, tecnològics, factors històrics i locals són fonamentals per comprendre els processos d’urbanització i les dinàmiques dels barris. Després, per parlar sobre les Polítiques municipals en matèria d’Urbanisme, Joan Blanch, arquitecte i coordinador tècnic d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida va fer una exposició sobre les obres i construccions realitzades en el marc del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. També va participar Elena Guiu, arquitecta i col·laboradora en el projecte Solars Vius, una iniciativa per recuperar i dinamitzar els espais abandonats o deteriorats del Centre Històric. La sessió va tancar amb Rubén Gavilà, Treballador Social de Agrupa’t i qui viu el dia a dia de les dificultats que hi ha al Centre Històric, com pobresa, desigualtat, discriminació racial i religiosa i un elevat nivell d’exclusió social. La sessió va generar un intens debat sobre les polítiques urbanístiques de Lleida i els estudiants van expressar les seves crítiques davant d’aquestes, per considerar-les insuficients a les necessitats socials, segregació i pobresa urbana que té el barri.

En el matí del dissabte 25, els estudiants van assistir a una sessió a càrrec dels arquitectes Carles Llop i Sebastià Jornet, que van parlar sobre l’Urbanisme com a eina social i els reptes de la seva intervenció, fent especial èmfasi en el Planejament territorial i urbanístic, els instruments d’ordenació del territori i el marc jurídic actual per a la participació ciutadana en matèria d’Urbanisme, així com l’explicació de processos de consulta, informació i elaboració de programes que contemplin aquesta.

Per finalitzar la Visita de Cas, la Sra. Cristina Casol, Responsable del Servei Territorial d’Habitatge de Lleida, qui va realitzar una descripció de les polítiques públiques d’Habitatge dutes a terme actualment per la Generalitat de Catalunya, així com els seus reptes i limitacions per garantir actualment el dret a l’habitatge.