L’escola IGOP va acollir el primer de 3 tallers sobre “Nou municipalisme, propietat pública democràtica i política del comú” finançats per la Fundació d’Estudis Urbans i coorganitzats per Bertie Russell (IGOP-UAB), Iolanda Bianchi (Universitat d’Anvers) i Lavinia Steinfort (TNI org).

Les activitats van tenir lloc a Barcelona del 18 al 23 de setembre. La setmana va incloure una sèrie de sortides de camp, entre elles Can Batlló i les cooperatives d’habitatges de Cireres i La Morada; sessions de formació sobre l’ús de jocs en la investigació-acció; presentacions de tots els participants; i una síntesi col·lectiva guiada per tres preguntes:

1. Quins són els ingredients que caracteritzen els “enfocaments basats en el procomú per a la propietat pública democràtica”, i en quines condicions poden prosperar aquests acords?

2. Quins són els perills, reptes i/o deficiències a què s’enfronten els enfocaments de propietat pública democràtica basats en el procomú i com els poden superar els agents del canvi social?

3. Com poden contribuir els enfocaments de propietat pública democràtica basats en el procomú a un projecte municipalista radical de transformació sistemàtica a diferents escales?

Ara estem planificant els nostres propers passos, prenent una decisió en grup sobre com volem avançar i quins resultats volem aconseguir. Això es facilitarà en una altra sessió presencial a Anvers, organitzada conjuntament pels socis del projecte.


Dossier de la Sessió