Júlia Garcia PhD IGOPJúlia Garcia-Puig és doctorand a l’Institut de Governació i Polítiques Públiques (IGOP). Està cursant el seu doctorat en el Programa de Ciències Polítiques, Administració Pública i Relacions Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Màster en Desenvolupament Internacional per l’Institut d’Estudis Internacionals de Barcelona (IBEI). La seva recerca actual aborda els processos de digitalització i les seves implicacions per a la governança, el sector públic i els drets digitals dels ciutadans, amb especial atenció als contextos no democràtics. És membre del projecte ACT-SPAIN, que analitza la transparència i la rendició de comptes en les polítiques socials, i també ha col·laborat amb el projecte EUROSHIP. La Júlia té experiència docent en els graus d’Anàlisi i Administració de Polítiques Públiques i Polítiques Públiques de la UAB.

CONTACTE

Correu: julia.garcia.puig@uab.cat
Twitter:  @juliapuig
Web:
Portal Recerca UAB: https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/j%C3%A3%C5%A1lia-garc%C3%A3a-puig
ORCID
: https://orcid.org/0000-0003-4210-2112
ResearchGate Citations: https://www.researchgate.net/profile/Julia-Garcia-Puig

ÀREES D’INTERÉS

Govern digital i polítiques digitals, governança de dades, drets digitals, autoritarisme, afers asiàtics.