Dia Internacional de les dones i les nenes a la ciencia

L’11 de febrer celebrem el dia internacional de les dones i les nenes a la ciència. La iniciativa, que pretén visibilitzar el seu treball i impulsar-ne el seu paper, va sorgir per decisió de l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2015.

A l’IGOP ens fem partícips d’aquesta proposta i per això volem celebrar aquest dia donant la veu a les nostres recercadores i visibilitzant-ne la seva feina (ordre alfabètic).


Dra. Míriam Acebillo
Em vaig doctorar en política, polítiques públiques i relacions internacionals per la UAB. Estudio les relacions entre migració, desenvolupament i desigualtat. Ho faig, sobretot, des de la investigació de l’agència migrant, i les relacions de la societat civil amb governs en contextos d’origen de les persones migrants i d’assentament. També m’interessa fer-ho des de l’anàlisi de polítiques de pau i desenvolupament. Investigar suposa per a mi donar llum a processos invisibilitzats o encara no compresos suficientment. M’agrada fer-ho. I crec que la recerca ha de ser una companya de camí de l’acció política i social. + info


Dra. Eva Anduiza
Les meves àrees de recerca tracten diferents aspectes de la implicació dels ciutadans en la política en les democràcies avançades. Això inclou un interès per les causes i conseqüències de la participació electoral, la protesta política, els mitjans digitals i les actituds polítiques. També estic interessada en actituds davant la corrupció i en metodologies d’enquesta i experimentació. Recentment, la meva investigació s’ha centrat en les conseqüències actitudinals de la crisi econòmica, amb un focus especial en les actituds populistes. Al meu projecte actual exploro com canvien al llarg del temps les actituds dels individus envers la igualtat de gènere i el feminisme. + info


Dra. Iolanda Bianchi
Doctora en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona i en Planificació Regional i Política Pública en la Universitat IUAV de Venècia. La meva recerca es centra en formes alternatives per satisfer necessitats bàsiques i drets fonamentals a la ciutat, estudiant l’articulació entre iniciatives comunitàries i polítiques públiques. + info


Laura Capdevila
Tinc àmplia experiència en projectes de participació i acció comunitària. En el meu cas la recerca no és una finalitat sinó una eina per poder dissenyar i desenvolupar projectes on l’objectiu sigui la transformació social. A vegades tinc la sensació de ser una mica utòpica, però estic convençuda que no em sentiria a gust desenvolupant la meva tasca professional en un altre àmbit.


Dra. Helena Cruz
Doctora en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Gestió Urbana per la Erasmus Universiteit Rotterdam. Especialitzada en l’ordenació i planificació del territori, els meus àmbits d’interès són la governança i la participació ciutadana en les polítiques urbanes, la conflictivitat territorial en la planificació urbana, i les formes d’empoderament en la gestió de l’espai públic. + info


Dra. Raquel GallegoDra. Raquel Gallego
Doctora en Ciència Política per la London School of Ecomomics and Political Science (LSE). Les meves àrees de recerca inclouen: anàlisi de polítiques públiques, reforma de l’administració i gestió pública, polítiques de benestar i descentralització. Em dedico a la recerca perquè vull contribuir a la generació de coneixement científic que pugui ser útil per a analitzar, interpretar i abordar problemàtiques socials. Podeu saber més de mi a: + info


Dra. Sheila Gonzalez
Doctora en Política Pública i Transformació Social per la UAB. Faig recerca en diversos temes relacionats amb la desigualtat social i educativa: segregació escolar, educació 0-3, temps fora escola… M’hi dedico perquè crec necessari aportar coneixement des de la ciència política i la sociologia per trobar solucions als problemes socials. Més info sobre les meves recerques a: + info


Alice Lancien
Sóc Phd Candidate en estudis urbans en co-tutela entre la UAB-IGOP i la universitat de París Nanterre (França). Les meves àrees de recerca tracten de les transformacions dels barris populars a França i Espanya. M’interessa en particular analitzar en aquest context les pràctiques als espais públics dels i les joves de classes populars. Abans de fer recerca, he treballat durant deu anys com a urbanista especialitzada en participació ciutadana (sóc sòcia de la cooperativa Raons). M’interessa poder generar vincles i coneixements entre diferents àmbits professionals, sempre compromesa amb el dret a la ciutat. + info


Dra. Margarita León
Doctora per la LSE. Les meves àrees principals de recerca són la política pública comparada i la reforma de l’Estat del Benestar, amb un focus específic en els processos de reforma dels sistemes de benestar a Europa segons l’estructura social, els mercats laborals i el disseny i la implementació de la política social. En particular, la relació entre la feina remunerada i la feina no remunerada. La meva línia d’investigació actual estudia la relació entre l’organització social de la cura i la migració i l’educació i l’atenció dels primers anys des de la perspectiva de la inversió social. + info


Dra. Lara Maestripieri
Doctora en Sociologia i Recerca Social a la Universitat de Trento (Italia). Les meves àrees de recerca són la participació laboral de les dones, la precarietat laboral i els nous riscos socials. Em dedico a això perquè m’agrada molt parlar amb la gent i recollir les histories d’homes i dones com jo i tu per a generar coneixement i canvis a les politiques. Podeu saber més de mi a: www.laramaest.org.


Júlia Miralles
Professora associada i estudiant de doctorat en ciència política a la UAB. Les meves àrees de recerca són la integritat institucional i les polítiques públiques, especialment l’àmbit de transparència i prevenció de la corrupció. La meva motivació per la recerca en aquest àmbit rau en el convenciment que les polítiques públiques han de ser eines per una major democràcia i equitat a la nostra societat. Podeu trobar més informació sobre mi a www.juliamirallesdeimperial.weebly.com.


Carolina Muñoz
Sóc treballadora Social, Màster en Gerència Pública i actualment curso el Doctorat en Polítiques Públiques a l’IGOP. Les meves línies d’investigació s’han enfocat a polítiques socials, culturals, de salut pública, desenvolupament territorial i institucional. També sóc una activa gestora i promotora de Xarxes professionals i acadèmiques en l’àmbit de l’Avaluació de polítiques públiques i de la participació ciutadana a nivell iberoamericà. + info


Dra. Eva Ostergaard-Nielsen
Professora en Ciència Política per la UAB. Les meves àrees de recerca són migració, xarxes transnacionals i processos de democratització. Actualment estic treballant sobre un projecte de Migració i Difusió Democràtica a Romania, Marroc i Turquia. Em dedico a ser científica perquè vull contribuir a la nostra comprensió del canvi social i polític. Ser recercadora no és mai avorrit! Podeu saber més de mi i de la meva investigació actual a www.migrademo.eu


Marina Pera
Estudiant del programa “Phd in Politics, Policies and International Relations”. Estudio la gestió ciutadana de serveis públics com a pràctiques d’aprofundiment democràtic i enfortiment comunitari. M’interessa comprendre com l’organització col·lectiva pot contribuir a la superació de desigualtats socials i transformació de la societat. Des de les ciències socials podem aportar sistematicitat i reflexió a la comprensió de la realitat, i generar coneixement que pugui incentivar i/o recolzar canvis socials. + info


Dra. Ixchel Pérez. Doctora en Ciència Polìtica per la Universitat Pompeu Fabra. Les meves àrees  de recerca són les polítiques públiques comparades, la regulació i la rendició de comptes. Les meves línies de recerca s’han concentrat principalment en dos temes interrelacionats: El primer d’ells, l’anàlisi de la rendició de comptes del govern des d’una perspectiva comparada. En particular, he analitzat tres aspectes crucials de la rendició de comptes: el disseny institucional formal, la perspectiva dels ciutadans i la perspectiva dels experts científics. La meva recerca també s’ha centrat en l’anàlisi d’institucions no majoritàries, com les agències de la Unió Europea. Com que aquestes agències s’han creat per ser independents de l’esfera política, he examinat les seves pràctiques de rendició de comptes; el seu performance en crisis transfrontereres; i la seva relació amb polítics i grups d’interès. + info.


Dra. Núria Reguero
Doctorat en Polítiques públiques i transformació social (UAB). Les meves àrees de recerca són la comunicació comunitària i alternativa, els moviments socials i les polítiques públiques. Vaig iniciar-me com a periodista però de seguida em va apassionar la recerca per disposar de més temps, recursos i independència per arribar a reflexions més acurades i estructurals. La recerca va significar per a mi, des de ben joveneta, una eina molt potent d’advocacia per al dret a comunicar, la ràdio i televisió comunitàries i la reivindicació d’unes polítiques públiques de l’audiovisual obertes a la participació ciutadana. + info


Yunailis Salazar
Doctoranda en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals (UAB). La meva tesi està centrada en el municipalisme, els serveis públics i el procés d’implementació de la contractació pública socialment responsable a l’Ajuntament de Barcelona. Durant els últims 6 anys, he fet recerca a l’IGOP en projectes relacionats amb l’impacte de les polítiques d’austeritat en la governança de les ciutats, la innovació social, la gestió pública, la participació comunitària i les polítiques culturals. Per a mi, ser investigadora em permet conèixer la realitat de les ciutats, no només per a comprendre la complexitat dels problemes i processos socials actuals, sinó també per a intentar trobar solucions i línies de millora des de les polítiques urbanes. El que més gaudeixo de la recerca és fer entrevistes i la docència! + info