El salto de escala de las democracias participativas: las conferencias nacionales de políticas públicas en Brasil

 

Seminari Urgocis (IGOP) conjuntament amb IERMB
02/05/2019 – 13h
Edifici MRA, 1a planta.
Campus UAB, 08193 Bellaterra

Durant anys les innovacions democràtiques s’han mantingut confinades a l’escala local o micro-local. Un escenari que es corresponia amb la premissa que a menor escala, millors possibilitats de posar en marxa processos de participació ciutadana. Durant aquesta sessió analitzarem quines són les bases d’aquesta premissa i com podem generar noves aproximacions a l’estudi de les innovacions participatives per fer el salt des del local a altres escales. Per a això, ens recolzarem en l’estudi d’un procés de participació a escala nacional al Brasil: les Conferències Nacionals.


Alfredo Ramos

Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid. És investigador associat de l’Institut Complutense d’Estudis Internacionals (Madrid, Espanya) i del Programa Participatiu de Democràcia de la Universitat Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil).