The scale-up of participatory democracies: the national public policy conferences in Brazil

 

Seminari Urgocis (IGOP) conjuntament amb IERMB
02/05/2019 – 13h
Edifici MRA, 1a planta.
Campus UAB, 08193 Bellaterra

Durant anys les innovacions democràtiques s’han mantingut confinades a l’escala local o micro-local. Un escenari que es corresponia amb la premissa que a menor escala, millors possibilitats de posar en marxa processos de participació ciutadana. Durant aquesta sessió analitzarem quines són les bases d’aquesta premissa i com podem generar noves aproximacions a l’estudi de les innovacions participatives per fer el salt des del local a altres escales. Per a això, ens recolzarem en l’estudi d’un procés de participació a escala nacional al Brasil: les Conferències Nacionals.


Alfredo Ramos

Doctor in Political Science from the Complutense University of Madrid. Associate researcher at the Complutense Institute for International Studies (Madrid, Spain) and the Participatory Democracy Program of the Federal University of Minas Gerais (Belo Horizonte, Brazil).