Presentació del projecte “Coproducció procomú i desenvolupament territorial a l’AMB”

Equip de recerca: Marc Parés, Mara Ferreri, Sergio Villamayor, Laura Calvet, Iolanda Bianchi, Marina Pera i Marc Castelló
Dimecres 19 de desembre (12h – 14h)
IGOP-UAB (Campus Bellaterra)
Idioma: Castellà


Resum:

El projecte “Coproducció pro-comú i desenvolupament territorial a l’AMB”, finançat per la Càtedra Política Econòmica Local de la UPF i impulsat conjuntament per l’IGOP i l’ICTA, pretén analitzar la concentració i articulació territorial d’iniciatives de coproducció pro-comú a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus efectes en termes de desenvolupament territorial i justícia sòcioambiental. Per fer-ho, es proposa dur a terme una cartografia analítica (a partir de les cartografies ja existents) i dos estudis de cas territorialitzats. En aquest seminari l’equip investigador del projecte presentarà breument la recerca que es vol dur a terme i s’obrirà el debat amb el públic assistent. L’objectiu és poder debatre i recollir aportacions al voltant dels principals conceptes amb els que treballa el projecte (coproducció pro-comú, concentració territorial, desenvolupament territorial…), les variables que s’utilitzaran i la metodologia.

Pots descarregar-te el targetó de l’acte en aquest enllaç: Targeto IGOP Presentacio Procomu